×
Aktualności

Konferencja Naukowa „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych”

22-24 stycznia 2018 r. w Zakopanem odbędzie się XXXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. Organizatorem Konferencji jest Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, a współorganizatorem zaproszonym w tym roku – Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Efektem tej współpracy jest wybór tematu przewodniego XXXI edycji: Maszyny robocze dla górnictwa, budownictwa i drogownictwa.

Konferencja Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych jest organizowana corocznie od 1987 r. Jej główną przewodnią myślą od początku jest współpraca nauki i przemysłu oraz transfer rozwiązań naukowych do wykorzystania w gospodarce, i odwrotnie – inspiracja potrzeb przemysłu do efektywnego rozwiązania przez polskich naukowców.
Udział Politechniki Śląskiej to okazja do zaprezentowania ogromnego dorobku Uczelni. Bogate doświadczenie i osiągnięcia wiodącej uczelni w obszarze górnictwa stanowić będą bazę do poszerzenia obszaru wiedzy z zakresu rozwoju nowoczesnych maszyn dla górnictwa, budownictwa i drogownictwa. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach od ponad 65 lat oprócz działalności dydaktycznej, prowadzi badania w zakresie nowoczesnego górnictwa, obejmującego właściwe rozpoznanie geologiczne złóż kopalin, ekonomicznie efektywne wydobywanie surowców mineralnych, stosowanie energooszczędnych i niezawodnych maszyn, spełnianie wszelkich wymogów bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego. Osiągnięcia naukowobadawcze Wydziału Górnictwa i Geologii w zakresie maszyn górniczych, budowlanych i drogowych dotyczą m.in.: badań nowych generacji maszyn urabiających, transportowych i systemów transportu ciągłego dla górnictwa, doskonalenia metod obliczeń wytrzymałościowych elementów sekcji obudowy zmechanizowanej przy wykorzystaniu MES i identyfikacji obciążeń działających na obudowy górnicze w warunkach dynamicznego oddziaływania górotworu, doświadczalnego i komputerowego badania zjawisk dynamicznych i tribologicznych zachodzących w wysoko obciążonych maszynach roboczych, diagnostyki wibroakustycznej i termicznej maszyn, stanowiskowych badań przemysłowych przekładni zębatych, doświadczalnych badań trwałości elementów i węzłów konstrukcyjnych maszyn roboczych i innych związanych z problemami budowy i eksploatacji maszyn.

Uczestnictwo w konferencji to doskonała okazja do poznania najnowszych trendów rozwojowych i naukowych w dziedzinie ściśle związanej z rozwojem gospodarczym. Obecność uznanych autorytetów ze świata nauki i biznesu sprzyja generowaniu wspólnych projektów wspierających innowacyjność, a także poprawiających efektywność nauki.

Informacje o konferencji:

Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych
  
Sekretariat konferencji:
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
ul. Racjonalizacji 6/8 
02-673 Warszawa
e-mail: sekretariat@prmr.pl
tel. 22 843 19 44, 22 843 02 01 w. 400

Galeria

Pozostałe aktualności

Najwyższe obroty w historii Grupy Liebherr

Najwyższe obroty w historii Grupy Liebherr

W 2017 r. Grupa Liebherr osiągnęła najwyższe obroty w historii Grupy, osiągając łączną sprzedaż w wysokości 9 845 mln EUR. W stosunku do...

Żródło: Liebherr