×
Aktualności

Najwyższe obroty w historii Grupy Liebherr

W 2017 r. Grupa Liebherr osiągnęła najwyższe obroty w historii Grupy, osiągając łączną sprzedaż w wysokości 9 845 mln EUR. W stosunku do poprzedniego roku firma zwiększyła przychody o 9,3%. Grupa spodziewa się dalszego wzrostu sprzedaży w 2018 roku.

Szczegółowe dane pokazują, że spośród segmentów dźwignicowych wzrost odnotowano jedynie w segmencie żurawi wieżowych (Tower Cranes). W roku obrotowym 2017 osiągnął on przychody ze sprzedaży w wysokości 537 milionów euro. Oznacza to wzrost sprzedaży o 127 milionów euro (o 31,0%) w porównaniu z rokiem poprzednim. Segment żurawi samojezdnych (Mobile Cranes) osiągnął w roku przychody w wysokości 2 057 milionów euro. Oznacza to niewielki spadek o 15 milionów euro, czyli o 0,7% w porównaniu z rokiem poprzednim. W segmencie żurawi morskich (Maritime Cranes) natomiast uzyskano dochody w wysokości 733 milionów euro. Oznacza to spadek o 83 miliony euro (10,2%) w porównaniu z rokiem poprzednim.

W segmencie maszyn budowlanych i wydobywczych, a także w innych obszarach produktowych, Liebherr odnotował wzrost obrotów. Sprzedaż maszyn budowlanych i sprzętu górniczego wzrosła o 14,5% do 6 182 mln EUR. W segmentach żurawi morskich, systemów lotniczych i transportowych, obrabiarek i systemów automatyki, sprzętu AGD, komponentów oraz działów hoteli ogólny obrót wzrósł o 1,5% do 3 663 mln euro w porównaniu z rokiem poprzednim.

W Europie Zachodniej, najważniejszym regionie sprzedaży Liebherr, obroty znacznie wzrosły. Szczególnie silny wzrost zaznaczył się na kluczowych rynkach jak Niemcy czy Francja. Wyniki sprzedaży w Europie Wschodniej, szczególnie w Rosji, były zachęcające. Na Dalekim Wschodzie / w Australii i Ameryce przychody były również wyższe niż rok wcześniej. Jednak Bliski i Środkowy Wschód oraz Afryka odnotowały spadek.

Grupa Liebherr odnotowała wynik netto na poziomie 331 milionów euro w ciągu roku. W porównaniu z poprzednim rokiem oznacza to wzrost o 33 miliony euro lub 11,1%. W roku sprawozdawczym nastąpiła znaczna poprawa wyniku operacyjnego. Po pozytywnym wpływie ruchów walutowych w poprzednim roku, wynik finansowy, z drugiej strony, gwałtownie spadł.

Galeria

Pozostałe aktualności