×
Aktualności

Pierwsza w Polsce certyfikacja dźwigu modułem G

Winda Warszawa Sp. z o.o. jako pierwsza w kraju dokonała certyfikacji dźwigu modułem G pod kątem zgodności z nowymi przepisami.

Pozytywny wynik badania był dobrą podstawą do podzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi branżystami. W dniu 13.06.2017, we współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego, rozpoczęto cykl praktyk pod roboczym tytułem: „Praktyczne rozwiązania w instalacjach dźwigowych”. Pierwszymi uczestnikami byli inspektorzy z oddziałów w Poznaniu (między innymi Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego), Lublinie, Płocku, Siedlcach oraz Warszawie. Dotychczas przedstawiciele spółki wiele razy występowali w roli ekspertów i prelegentów na organizowanych przez Urząd Dozoru Technicznego konferencjach oraz szkoleniach. Również i tym razem, firma pokazała swoją otwartość i podzieliła się zdobytymi niedawno doświadczeniami.

W planach firma ma już kolejne terminy praktyk zarówno z udziałem przedstawicieli innych Oddziałów Dozoru Technicznego, jak i innych firm dźwigowych. Spółka Winda – Warszawa jest otwarta na współpracę z podmiotami zewnętrznymi z całej Polski. Zachęcamy tym samym do kontaktu z przedsiębiorstwem celem nawiązania bliższej współpracy i zapoznania się z rozwiązaniami w pełni zgodnymi z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz normami PN-EN 81-20 i PN-EN 81-50.

Pozostałe aktualności