×
Aktualności

Zaproszenie na konferencję BEZPIECZNE WARUNKI PRACY OPERATORA ŻURAWIA – DOBREM WSPÓLNYM

Związek Zawodowy „Budowlani” oraz Komisji Operatorów Żurawi ZZ Wspólnota Pracy zaprasza na Konferencję pod Honorowym Patronatem Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, Pana Andrzeja Ziółkowskiego, pt.:

BEZPIECZNE WARUNKI PRACY OPERATORA ŻURAWIA – DOBREM WSPÓLNYM,

która odbędzie się: 15 marca 2018 r. (godz. 11.00) w Urzędzie Dozoru Technicznego (Aula, I piętro) przy ul. Szczęśliwickiej 34 w Warszawie.

Konferencja organizowana jest w ramach podpisanego w listopadzie ubiegłego roku Porozumienia na rzecz Bezpieczeństwa Pracy przy Obsłudze Żurawi, pod którym podpisali się przedstawiciele największych firm – właściciele żurawi oraz organizacje pracodawców i pracobiorców. Celem niniejszej inicjatywy jest połączenie wysiłków środowiska budowlanego oraz branż pokrewnych, instytucji władzy publicznej i samorządowej, instytucji certyfikujących, w szczególności pracodawców oraz operatorów żurawi w dążeniu do ograniczania ryzyka powstawania wypadków przy pracy.

Konferencja będzie dotyczyła kwestii bezpieczeństwa pracy operatorów żurawi oraz kwestii stosowania w praktyce rozporządzenia ws. bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi oraz wymiana dobrych praktyk w zakresie przestrzegania zasad BHP.

W Konferencji obok sygnatariuszy i podmiotów wspierających Porozumienie, uczestniczyć będą przedstawiciele całego środowiska budowlanego – wszyscy ci, którym zależy na bezpieczeństwie operatorów żurawi, pracowników budów i osób postronnych znajdujących się w zasięgu pracy żurawia.

W celu zgłoszenia udziału w Konferencji prosimy wypełnić załączoną Kartę Zgłoszeniową i wysłać na adres:

t.nagorka@zzbudowlani.pl 
fax: 22-825-11-23

Pliki do pobrania

Pozostałe aktualności

BHP na żurawiach wieżowych – ostatnie uwagi

BHP na żurawiach wieżowych – ostatnie uwagi

O tym jak ważna jest praca operatora żurawia wieżowego i jaki ma wpływ na bezpieczne funkcjonowanie całej budowy nikomu nie trzeba przypominać....

Żródło: redakcja dzwignice.info