×
Aktualności

Konferencja BEZPIECZNE WARUNKI PRACY OPERATORA ŻURAWIA – DOBREM WSPÓLNYM

Druga Edycja Konferencji pt. „Bezpieczne warunki pracy operatora żurawia – dobrem wspólnym”, organizowana przez Związek Zawodowy „Budowlani” oraz Komisję Operatorów Żurawi Związek Zawodowy Wspólnota Pracy, odbędzie się w dniu 27 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie.

Konferencja organizowana jest w ramach podpisanego w listopadzie 2017 roku. Porozumienia na rzecz Bezpieczeństwa Pracy przy Obsłudze Żurawi, pod którym podpisali się przedstawiciele największych firm budowlanych, właściciele żurawi oraz organizacje pracodawców i pracobiorców.

Celem niniejszej inicjatywy jest połączenie wysiłków środowiska budowlanego oraz branż pokrewnych, instytucji władzy publicznej i samorządowej, instytucji certyfikujących, w szczególności pracodawców oraz operatorów żurawi w dążeniu do ograniczania ryzyka powstawania wypadków przy pracy.

Głównym celem tegorocznej Konferencji jest omówienie kwestii wdrożenia rozporządzenia ws. Bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących oraz roli instytucji państwowych, pracodawców, właścicieli żurawi i związków zawodowych w zakresie zapewnienia bezpiecznej pracy operatora żurawia.

W Konferencji obok sygnatariuszy i podmiotów wspierających Porozumienie, uczestniczyć będą przedstawiciele całego środowiska budowlanego– wszyscy ci, którym zależy na bezpieczeństwie operatorów żurawi, pracowników budów i osób postronnych znajdujących się w zasięgu pracy żurawia.

Honorowy Patronat nad Drugą Edycją Konferencji objął Prezes Urzędu Dozoru Technicznego.

Patronem medialnym konferencji jest portal dzwignice.info

Pliki do pobrania

Pozostałe aktualności