×
Aktualności

List otwarty w sprawie nadzoru rynku nad urządzeniami transportu bliskiego

Prześlij nam swój news
Zobacz galerię zdjęć

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Prezes UOKiK
Marek Niechciał
sp@uokik.gov.pl

dotyczy: nadzoru rynku nad urządzeniami transportu bliskiego w związku z nie przestrzeganiem dyrektywy maszynowej 2006/42/WE pkt 1.1.2, oraz pkt.4.1.2.3.

 

List otwarty

 

Szanowny Panie Prezesie,

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2176), które w &7 nakłada na eksploatujących UTB (urządzenia transportu bliskiego) obowiązek kontroli wykorzystania resursu, napływają do redakcji niepokojące sygnały od naszych czytelników oraz prośby o pomoc. Nie mogą oni znaleźć w swoich instrukcjach niezbędnych danych do wywiązania się z nałożonych na nich obowiązków.

 

Problem z resursem

Sprawdziliśmy, że w instrukcjach eksploatacji brakuje określenia trwałości eksploatacyjnej (resursu) oraz informacji o tym w jaki sposób kontrolować jej wykorzystanie, a także przy jakich wartościach granicznych urządzenie powinno być poddane przeglądowi specjalnemu i remontowi kapitalnemu lub utylizacji.

Zapisy te są niezbędne użytkownikowi do bezpiecznej eksploatacji urządzeń, które przecież są oznaczone znakiem CE i posiadają deklarację zgodności WE z dyrektywą maszynową. Oznacza to, że producent, importer czy dystrybutor umieszcza na rynku wyroby nie spełniające wymagań dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, a konkretnie zapisów punktu 1.1.2 Zasady bezpieczeństwa kompleksowego oraz pkt 4.1.2.3 Wytrzymałość mechaniczna. Ta patologia dotyczy wielu grup produktów, jak np.: podestów ruchomych, dźwigników stacjonarnych, żurawi przeładunkowych, burt załadowczych, wózków widłowych. W sygnalizowanych przypadkach, gdy nie sposób znaleźć informacji o tym jaka jest trwałość eksploatacyjna urządzenia, tym samym nie sposób jest więc śledzić stopień jej wykorzystania, a taki obowiązek nakłada na eksploatujących w/w rozporządzenie.

Jako pozytywny przykład możliwości rozwiązania tego problemu przytoczę odwrotną sytuację, gdzie producenci wciągników, wciągarek, suwnic, żurawi wieżowych, żurawi stacjonarnych, określają trwałość eksploatacyjną urządzeń na tabliczce znamionowej, jako jeden z głównych parametrów maszyny powołując się na tę samą dyrektywę maszynową.

 

Dlaczego nikt nie reaguje pozostawiając eksploatujących z tym problemem?

Według ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, zgodnie z Art. 58. 1.

System kontroli wyrobów tworzą organy wymienione w ust. 2 i 3, zwane dalej „organami wyspecjalizowanymi” oraz organy celne.

Niestety nie znajduję tu Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, który dopuszcza do eksploatacji w/w urządzenia transportu bliskiego . Wynika z tego, że Urząd Dozoru Technicznego nie jest organem wyspecjalizowanym a więc nie odpowiada za nadzór rynku urządzeń transportu bliskiego. Wnioskuję więc, że organem wyspecjalizowanym odpowiadającym za nadzór rynku urządzeń transportu bliskiego jest Prezes UOKiK.

Zwracam się do Pana, Panie Prezesie, w imieniu tysięcy czytelników portalu dzwignice.info, którzy eksploatują UTB i wnoszę o wszczęcie postępowania w ramach systemu nadzoru rynku w kwestii nie spełniania przez wyroby wymagań dyrektywy maszynowej oraz stwarzania zagrożenia dla bezpieczeństwa eksploatacji z powodu nie podawania informacji o trwałości eksploatacyjnej UTB w instrukcjach obsługi.

Wnioskuję o zobowiązanie wszystkich producentów, których to dotyczy, do uzupełnienia instrukcji eksploatacji do dostarczonych uprzednio urządzeń na rynek polski o brakującą trwałość eksploatacyjną (resurs) w taki sposób, aby spełniały wymogi dyrektywy maszynowej.

Informacje o producentach, którzy nie spełniają wymagań dyrektywy co do resursu znajdą Państwo w jednostkach dozoru technicznego. Nadmieniam, że chodzi o firmy zarejestrowane w Polsce i lokujące urządzenia na polskim rynku, które powinny przestrzegać obowiązującego prawa.

Mam nadzieję, że podjęte przez Pana działania szybko uzdrowią sytuację w tym zakresie, przyczyniając się jednocześnie do podniesienia bezpieczeństwa eksploatacji oraz pozwolą eksploatującym na wywiązanie się z nałożonych na nich obowiązków.

Z poważaniem
Stanisław Świderski
Redaktor Naczelny
Portal branżowy www.dzwignice.info 

 

Do wiadomości:

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego
Jan Pawelec
Plac 3 Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
sekretariatDOT@mpit.gov.pl 

Urząd Dozoru Technicznego
Prezes Andrzej Ziółkowski
ul. Szczęśliwicka 34
02-353 Warszawa
udt@udt.gov.pl

Pozostałe aktualności

Mini żuraw Jekko SPX650

Mini żuraw Jekko SPX650

Pod koniec lipca, podczas transmisji na żywo, firma Jekko zaprezentowała najnowszy model w ofercie – zapowiadany kilka tygodni temu mini żuraw...

Żródło: Jekko

RIWAL otwiera kolejne Centrum Szkoleniowe IPAF

RIWAL otwiera kolejne Centrum Szkoleniowe IPAF

Firma RIWAL – międzynarodowy lider w dziedzinie wynajmu i sprzedaży podestów ruchomych i ładowarek teleskopowych oraz szkoleń dla operatorów,...

Żródło: Riwal Poland

wszystkie aktualności

BLOG