×
Aktualności

Nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji UTB

W dniu dzisiejszym, tj. 6 grudnia 2018 r weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Rozporządzenie to zastępuje 3 dotychczasowe rozporządzenia obejmując swym zakresem również przenośniki krzesełkowe i kabinowe, dźwigniki i przeciągarki pojazdów szynowych. Reguluje ono zasady współpracy pomiędzy stronami odpowiedzialnymi za eksploatację, konserwację, naprawy i modernizacje urządzeń transportu bliskiego a jednostkami dozoru technicznego. Spełnia ono najważniejsze postulaty branży dźwignicowej, na temat których wypowiadali się nasi czytelnicy w ankietach. 

 

Jakie zmiany uważamy za najważniejsze?

 • Ogólnie - większa elastyczność na dokonujące się zmiany w technice i zmniejszenie obciążeń dla eksploatujących i konserwatorów urządzeń.
 • UTB o udźwigu do 250 kg z wyłączeniem dźwigów oraz urządzeń służących do przemieszczania osób zostały objęte dozorem uproszczonym. Dla urządzeń objętych dozorem uproszczonym badań technicznych nie przeprowadza się.
 • Zrezygnowano ze sporządzania dla każdego UTB dodatkowego „opisu technicznego” urządzenia w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną na druku wewnętrznym dozoru.
 • Wprowadzono możliwość prowadzenia dziennika konserwacji w wersji elektronicznej oraz obowiązek rejestracji stanu licznika motogodzin lub licznika cykli podczas każdego wykonywanego przeglądu konserwacyjnego.
 • Dopuszczono wykonanie badania urządzenia transportu bliskiego pod nieobecność konserwującego albo obsługującego, o ile zostanie to uzgodnione z organem właściwej jednostki dozoru technicznego.
 • Wyłączono z konieczności wykonywania prób, UTB gotowych do eksploatacji w momencie ich wprowadzenia do obrotu i przed oddaniem ich do użytku (nie wymagające montażu w miejscu eksploatacji), tj. żurawie samojezdne, podesty ruchome przejezdne, dźwigniki przenośne, żurawie przewoźne(przeładunkowe), żurawie szybkomontujące, wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, wyciągi towarowe przewoźne i przenośne.
 • Doprecyzowano cel badania doraźnego eksploatacyjnego i określono czynności odnoszące się do badania doraźnego eksploatacyjnego po naprawach i modernizacjach UTB.
 • Wprowadzono możliwość stosowania zamiennych metod wykonywania obciążeń przy badaniach UTB.
 • Wprowadzono wymóg odtworzenia historii eksploatacji UTB w celu dokonania oceny jego stanu technicznego. Celem jest odniesienie się do tzw. resursu, który wyznacza graniczne parametry stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego. Wprowadzone przepisy mają na celu uregulowanie obszaru eksploatacji UTB z niewiadomą historią eksploatacji i nieznanym przebiegiem.
 • Wyeliminowano obowiązek wyposażenia urządzenia transportu bliskiego przez eksploatującego w stanowiskową instrukcję obsługi, gdyż wynika to z odrębnych przepisów. 
 • Burty załadowcze na samochodach uzyskały wydłużenie okresu miedzy badaniami do 3 lat.
 • Doprecyzowano wymagania dotyczące protokołów pomiarów elektrycznych.
 • Doprecyzowano wymagania dotyczące protokołów odbioru części budowlanej związanej z UTB.

Wprowadzono wiele zmian i uściśleń, które szczegółowo opisuje artykuł pt. Eksploatacja, naprawy i modernizacja UTB - różnice pomiędzy dotychczasowym, a nowym stanem prawnym.

Pełny tekst rozporządzenia dostępny jest w bazie wiedzy portalu dzwignice.info.

Galeria

Pozostałe aktualności