X
Uwaga
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
×
Aktualności

Nowelizacja ustawy o dozorze technicznym podpisana przez Prezydenta

Prześlij nam swój news
Zobacz galerię zdjęć

W dniu 12 grudnia 2018 Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o dozorze technicznym. Celem ustawy jest doprecyzowanie przepisów ustawy o dozorze technicznym oraz usprawnienie wybranych obszarów systemu dozoru technicznego, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Ustawa ma również na celu zmniejszenie barier administracyjnych dla przedsiębiorców. Nowela wykonuje ponadto zalecenia pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli, sporządzone po kontroli NIK w Urzędzie Dozoru Technicznego w 2016 r.

 

Najważniejsze zmiany dla branży dźwignicowej

 1. Doprecyzowanie terminologii ustawowej poprzez zdefiniowanie takich pojęć, jak modernizacja”, „naprawa”, „konserwacja”. Zdefiniowanie tych pojęć ma na celu ugruntowanie ich znaczeń oraz zniwelowanie wątpliwości w interpretacji poszczególnych przepisów.
 2. Wprowadzenie terminowych zaświadczeń kwalifikacyjnych w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń technicznych, ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie obsługi i konserwacji tych urządzeń. Ma za zadanie wyeliminować sytuacje, w których osoby posiadające zaświadczenia kwalifikacyjne, podejmują się wykonywania pracy w tym zakresie (obsługi, konserwacji) po długoletniej przerwie. Zaświadczenia kwalifikacyjne będą miały ograniczoną ważność, przy czym minimalny okres ważności zaświadczenia to okres 5 lat i maksymalny okres 10 lat. Ważność zaświadczeń kwalifikacyjnych uzależniona jest od rodzaju urządzeń.
 3. Przedłużanie ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych jest bezpłatne. Podstawą przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych jest wykonywanie czynności zawodowych przez okres 3 lat w okresie 5 letnim poprzedzającym złożenie wniosku o przedłużenie kwalifikacji. Potwierdzenie wykonywania tych czynności będzie miało formę oświadczenia (bez zbędnych dokumentów i zaświadczeń).
 4. Wprowadzenie możliwości sporządzania protokołów kontroli w postaci elektronicznej (alternatywnie do postaci papierowej). W efekcie umożliwi to ograniczenie kosztów oraz usprawnienie obiegu dokumentów.
 5. Honorowania uprawnień firm w zakresie posiadanych uprawnień dotyczących wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych bez względu na to, która jednostka dozoru technicznego je wydała. Podmiot wykonujący ww. czynności, który posiada już zaświadczenie kwalifikacyjne w tym zakresie, nie będzie musiał przechodzić od początku osobnej procedury uzyskiwania tego dokumentu.
 6. Honorowanie zaświadczeń kwalifikacyjnych potwierdzających umiejętności praktyczne osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne. Organy dozoru technicznego, honorują wydawane przez siebie zaświadczenia kwalifikacyjne nie angażując w to przedsiębiorców.
 7. Obowiązek zgłaszania uszkodzeń lub nieszczęśliwych wypadków związanych z eksploatacją UTB. Eksploatujący urządzenie techniczne został zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia właściwej jednostki dozoru technicznego o każdym niebezpiecznym uszkodzeniu lub nieszczęśliwym wypadku związanym z jego eksploatacją.
 8. Pozostałe zmiany wzmacniające nadzór ministra właściwego do spraw gospodarki nad UDT lub precyzujące organizację urzędów dozoru technicznego nie mają bezpośredniego wpływu na funkcjonowanie branży, dlatego nie analizujemy ich szczegółowo. Dla zainteresowanych są widoczne w załączonej nowelizacji.

 

Kogo dotyczy nowelizacja ustawy o dozorze technicznym?

Nowelizacja dotyczy przede wszystkim:

 • około 177 tysięcy firm eksploatujących urządzenia podlegające dozorowi technicznemu,
 • około 1 200 000 osób posiadających uprawnienia do obsługi urządzeń,
 • około 1 750 firm uprawnionych i osób w nich zatrudnionych, świadczących usługi w zakresie konserwacji, naprawy, modernizacji lub wytwarzania.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. z wyjątkiem art. 1 pkt 9 lit. a w zakresie art. 22 ust. 3a, lit. b, pkt 10 lit. a-c oraz lit. e, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.

 

 

Pliki do pobrania

Pozostałe aktualności

wszystkie aktualności

BLOG