×
Aktualności

Stanowisko PIP w sprawie resursu

Prześlij nam swój news
Zobacz galerię zdjęć

Państwowa Inspekcja Pracy wypowiedziała się w kwestii niepodawania resursu w instrukcjach obsługi przez producentów maszyn, odpowiadając na list otwarty redakcji dzwignice.info skierowany do UOKiK, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urzędu Dozoru Technicznego.

Przed miesiącem opublikowaliśmy odpowiedź UOKiK na list otwarty naszej redakcji, w której stwierdza on, że organem wyspecjalizowanym do nadzoru rynku w przypadku UTB jest Państwowa Inspekcja Pracy. Następnie UOKIK skierował nasz list do rozpatrzenia do Państwowej Inspekcji Pracy.

W odpowiedzi Państwowa Inspekcji Pracy zwraca uwagę m. in. na fakt, iż w dyrektywie maszynowej  2006/42/WE, brak jest jednoznacznego nałożenia na producentów obowiązku przekazania wraz z maszyną szczegółowych danych dotyczących resursu. Jednocześnie PIP zgłosił konieczność wprowadzenia takiego obowiązku przy okazji rewizji wspomnianej dyrektywy.

PIP zwraca również uwagę, że kontrole w zakresie nadzoru rynku są przeprowadzane inaczej, niż kontrole z zakresu prawa pracy, BHP czy legalności zatrudnienia, co przysparza inspektorom wielu trudności proceduralnych i skutkuje niską skutecznością prowadzonego nadzoru. Pomocą w stworzeniu sprawnego i skutecznego systemu nadzoru rynku UTB byłoby wsparcie w tym zakresie ze strony kompetentnych służb technicznych, np. Urzędu Dozoru Technicznego, który powinien zostać włączony w grono krajowych organów nadzoru rynku.

Pełną treść listu Głównego Inspektora Pracy publikujemy w załączaniu.

Pliki do pobrania

Pozostałe aktualności

wszystkie aktualności

BLOG