×
Aktualności

Zaproszenie na konferencję UDT - FORUM BEZPIECZEŃSTWA - RESURS UTB w Giżycku

Urząd Dozoru Technicznego zaprasza do udziału w konferencji organizowanej przez Biuro UDT w Olsztynie pt. FORUM BEZPIECZEŃSTWA - RESURS UTB. Wybrane zagadnienia związane z wyznaczaniem stopnia wykorzystania resursu i dokumentowaniem przebiegu eksploatacji urządzeń transportu bliskiego, która odbędzie się w dniach 15 - 16 listopada 2018 r. w Hotelu St. Bruno **** w Giżycku.

 

Podczas konferencji, poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • Nowości w przepisach dotyczących eksploatacji urządzeń transportu bliskiego – m.in. wytyczne UDT, interpretacje, zastosowanie zmian w praktyce.
  • Resurs, dokumentowanie przebiegu eksploatacji i przeglądy specjalne dźwignic - m.in. wytyczne i wskazówki, interpretacje, wymiana doświadczeń użytkowników i producentów dźwignic, wymagany zakres i sposób dokumentowanie przeglądów specjalnych, resurs i przeglądy specjalne w praktyce, narzędzia informatyczne do dokumentowania przebiegu eksploatacji wyznaczania stopnia wykorzystania resursu, przykład systemu nadzorowania utb w przemyśle.
  • Diagnostyka, modernizacje i naprawy dźwignic - w tym m.in. analiza zagrożeń i ocena ryzyka w procesie modernizacji suwnic, systemy sterowania, nadzoru i diagnostyki urządzeń dźwignicowych realizowane w oparciu o urządzenia programowalne, próby funkcjonalne z wykorzystaniem metod równoważnych, instrumenty utrzymania sprawności dźwignic, praktyczne aspekty uzgadniania modernizacji i napraw dźwignic, wymagania dla zakładów wykonujących naprawy i modernizacje.
  • Wymagania UDT i wytwórców, wymiana doświadczeń przedstawicieli UDT, użytkowników, wytwórców, firm modernizujących i naprawiających utb, przykłady, warsztaty i studium przypadku.

Galeria

Pliki do pobrania

Pozostałe aktualności