×
Aktualności

Zaproszenie na konferencję UDT - FORUM BEZPIECZEŃSTWA - RESURS UTB w Giżycku

Urząd Dozoru Technicznego zaprasza do udziału w konferencji organizowanej przez Biuro UDT w Olsztynie pt. FORUM BEZPIECZEŃSTWA - RESURS UTB. Wybrane zagadnienia związane z wyznaczaniem stopnia wykorzystania resursu i dokumentowaniem przebiegu eksploatacji urządzeń transportu bliskiego, która odbędzie się w dniach 15 - 16 listopada 2018 r. w Hotelu St. Bruno **** w Giżycku.

 

Podczas konferencji, poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • Nowości w przepisach dotyczących eksploatacji urządzeń transportu bliskiego – m.in. wytyczne UDT, interpretacje, zastosowanie zmian w praktyce.
  • Resurs, dokumentowanie przebiegu eksploatacji i przeglądy specjalne dźwignic - m.in. wytyczne i wskazówki, interpretacje, wymiana doświadczeń użytkowników i producentów dźwignic, wymagany zakres i sposób dokumentowanie przeglądów specjalnych, resurs i przeglądy specjalne w praktyce, narzędzia informatyczne do dokumentowania przebiegu eksploatacji wyznaczania stopnia wykorzystania resursu, przykład systemu nadzorowania utb w przemyśle.
  • Diagnostyka, modernizacje i naprawy dźwignic - w tym m.in. analiza zagrożeń i ocena ryzyka w procesie modernizacji suwnic, systemy sterowania, nadzoru i diagnostyki urządzeń dźwignicowych realizowane w oparciu o urządzenia programowalne, próby funkcjonalne z wykorzystaniem metod równoważnych, instrumenty utrzymania sprawności dźwignic, praktyczne aspekty uzgadniania modernizacji i napraw dźwignic, wymagania dla zakładów wykonujących naprawy i modernizacje.
  • Wymagania UDT i wytwórców, wymiana doświadczeń przedstawicieli UDT, użytkowników, wytwórców, firm modernizujących i naprawiających utb, przykłady, warsztaty i studium przypadku.

Galeria

Pliki do pobrania

Pozostałe aktualności

Yale przedstawia wózek Veracitor VX Gold Edition

Yale przedstawia wózek Veracitor VX Gold Edition

Niezawodna seria wózków Yale Veracitor VX oferuje rozwiązania, które konsekwentnie zapewniają nagrody swoim użytkownikom. Aby uczcić wspaniałe...

Żródło: Yale Europe Materials Handling

UDT otwiera nowe laboratorium

UDT otwiera nowe laboratorium

10 października br., w Gmachu Technologicznym Wydziału Inżynierii Produkcji na Politechnice Warszawskiej, otwarte zostało nowoczesne laboratorium...

Żródło: UDT