×
Artykuły

Automatyczne systemy parkingowe

Pierwsze systemy parkowania powstały w Japonii. W kraju, gdzie rozwiązania zakładające oszczędność przestrzeni są szczególnie istotne. Już w 1962 r. wybudowano tam największy podziemny pasaż z automatycznym parkingiem.

Systemy parkowania bazują na przynajmniej kilku rozwiązaniach coraz częściej znajdujących zastosowanie w nowoczesnym budownictwie biurowym i mieszkaniowym. Jednak w Polsce niektóre konstrukcje takie jak np. systemy wieżowe nie są jeszcze stosowane. Przypuszczalnie wraz z dynamicznym rozwojem budownictwa wielorodzinnego mogą zyskać większe uznanie, bowiem dla obniżenia kosztów wykonania inwestycji tańszym rozwiązaniem będzie konstrukcja wysokościowa na otwartej przestrzeni niż kilkupoziomowy system podziemny.

Próbując sklasyfikować systemy parkowania uwzględniając przy tym zakres automatyzacji można wyróżnić automatyczne i półautomatyczne systemy parkingowe. Z kolei w odniesieniu do poziomu gruntu zastosowanie znajdują podziemne i naziemne systemy parkingowe. W zależności od parkowania względem innych pojazdów wykorzystuje się rozwiązania zależne i niezależne. Warto również przybliżyć występujące w systemach parkingowych komponenty będące podstawa wszystkich rozwiązań: platformy, palety, windy samochodowe, a także obrotnice.

W pierwszej kolejności zostaną przybliżone systemy automatyczne będące obiektami parkingowymi bazującymi na sterowaniu komputerowym, gdzie proces parkowania pojazdu jest całkowicie zautomatyzowany przy wykorzystaniu odpowiednich urządzeń. Należy podkreślić, że kierowca nie ma dostępu do pomieszczeń w obiekcie. Do przekazania samochodu służy specjalne miejsce odbioru pojazdu. W zależności od zastosowanego rozwiązania system może obsługiwać miejsce postoju pojazdów naziemne lub podziemne, przy czym niejednokrotnie zastosowanie znajdują konstrukcje łączone. Warto zwrócić uwagę na modułowość rozwiązań, dzięki czemu system jest dostosowywany do potrzeb użytkowników, obsługując od kilku do kilkuset pojazdów.

 

Zalety automatycznych systemów parkingowych

Jako zaletę automatycznych systemów parkowania należy wymienić przede wszystkim minimalizację przestrzeni parkingowej. Brak dróg dojazdowych powoduje, że zajmuje się niewielką przestrzeń redukując powierzchnie budowlane oraz koszty nabycia gruntów. Warto podkreślić maksymalne wykorzystanie powierzchni do parkowania z możliwością zabudowy w wąskich i ściętych przestrzeniach, w których tradycyjne parkowanie jest niemożliwe.

Trzeba mieć na uwadze elastyczność systemu zwłaszcza dzięki konstrukcji modułowej. W razie potrzeby można dobudować odpowiednią ilość jednostek parkowania. Nie mniej ważny, szczególnie w konstrukcjach naziemnych, jest nowoczesny design, uzyskany poprzez zastosowanie odpowiednich osłon, kształtów i modeli. W odniesieniu do komfortu trzeba mieć na uwadze wyeliminowanie wąskich wjazdów i wyjazdów. Parkowanie przebiega szybko a proces ustawiania pojazdu odbywa się automatycznie i nie ma potrzeby objeżdżania obiektu i wyszukiwania miejsca parkingowego. Warto zwrócić uwagę na ochronę samochodów przed wpływem warunków zewnętrznych i praktycznie uniemożliwienie dostępu do pojazdów osobom nieuprawnionym.

W nowoczesnych automatycznych systemach parkingowych stawia się na możliwość uwzględnienia elastycznych taryf za parkowanie przy niskich kosztach eksploatacyjnych w zakresie oświetlenia, ogrzewania i kosztów osobowych. Nie ma potrzeby budowy miejsc dla ruchu osób ze względu na brak konieczności powstawania pomieszczeń sanitarnych, wind, klatek schodowych, systemów wentylacji czy konstrukcji dla osób niepełnosprawnych.

Zwraca się uwagę na szereg korzyści w zakresie ekologii ze względu na ograniczenie emisji, zanieczyszczenia spalinami i hałasu generowanego przez manewrujące pojazdy. Konstrukcje spełniają odpowiednie wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W przypadku rozwiązań podziemnych teren znajdujący się ponad poziomem gruntu może być dowolnie zagospodarowany.

 

Zamiast garażu

Za najprostsze rozwiązania w zakresie systemów podwójnego parkowania można uznać konstrukcje przeznaczone dla użytkowników indywidualnych. Systemy tego typu bardzo dobrze sprawdzają się przy budynkach, gdzie nie ma możliwości wybudowania garażu o konstrukcji tradycyjnej lub wydzielenia miejsca parkingowego. Można więc wykorzystać dowolny teren bez ingerowania w jego architekturę. Jedno miejsce parkingowe znajduje się pod ziemią a drugie na platformie. Platforma górna może bazować na części podłoża znajdującej się przy budynku – trawnik, bruk, istniejący podjazd do garażu, itp., zatem zaletą takiego rozwiązania jest również estetyka otoczenia. Systemy tego typu sprawdzają się przede wszystkim przy budynkach, gdzie miejsca parkingowe są przypisane.

Automatyczne systemy podwójnego parkowania powielają ilość miejsc parkingowych niezależnie od pozostałych miejsc. Jako najważniejsze podzespoły takiego urządzenia należy wymienić konstrukcję nośną, instalację hydrauliczną z agregatem hydraulicznym oraz instalację elektryczną. W niektórych rozwiązaniach można opcjonalnie zastosować specjalny kontener żelbetowy. Z kolei konstrukcja nośna składa się dwóch platform z podłogą z ocynkowanej blachy profilowanej, dwóch łańcuchów, czterech profili prowadzących, które łączą platformy oraz czterech słupów zakotwionych do posadzki i ścian kontenera. Oprócz tego należy wymienić dwie belki synchronizujące ruch windy, a także elementy złączne i zabezpieczające. Istotną rolę odgrywa instalacja hydrauliczna obejmująca agregat hydrauliczny, dwa siłowniki hydrauliczne z zaworami zapobiegającymi pęknięciu węża, dzielnik strumienia do synchronizacji siłowników oraz przewody hydrauliczne. W agregacie hydraulicznym znajduje się zbiornik cieczy hydraulicznej, manometr, pompa hydrauliczna i silnik elektryczny o mocy 5,5 kW. Ważny jest przy tym zawór bezpieczeństwa przeznaczony do regulacji ciśnienia maksymalnego, filtry oleju oraz zawór regulacji prędkości opadania platform i zamek hydrauliczny będący elementem bezpieczeństwa.

 

Paletowe systemy parkingowe

Odpowiednie rozwiązania są oferowane pod kątem miejsc znajdujących się na wąskich działkach z ograniczonym dojazdem. Wykorzystywany jest przy tym poziomy przesuw palet przemieszczanych jednocześnie. System wykonuje również ruch pionowy bazujący na podnoszeniu palet na obydwu krawędziach za pomocą urządzenia podnoszącego, natomiast do wjazdu i wyjazdu wykorzystuje się jedno miejsce parkingowe. W zależności od rozwiązania, obiekty mogą być podziemne, naziemne lub połączone zarówno jako systemy parkowania abonenckiego i czasowego. Takie systemy z reguły parkują do 60 samochodów.

W niektórych rozwiązaniach stosuje się dwa rodzaje platform – podłużnie i poprzecznie przesuwane, które mogą się poruszać tylko w określonych dla siebie kierunkach. Za wprowadzenie pojazdu do pomieszczenia odpowiada winda, niejednokrotnie z obrotnicą.

Dużym uznaniem cieszą się tzw. systemy karuzelowe zarówno w wersji poziomej jak i pionowej. W przypadku systemu poziomego pojazdy są ustawiane w dwóch lub w większej ilości rzędów na jednej kondygnacji. W momencie uruchomienia rzędów platform rotacyjnych następuje transportowanie pojazdu, przy czym w układzie pionowym pojazdy są parkowane na 2-6 kondygnacjach w jednym rzędzie.

Warto zwrócić uwagę na systemy podłużne i poprzeczne będące rozwiązaniem w pełni modułowym projektowanym z uwzględnieniem indywidualnych uwarunkowań przestrzennych budynku. W najbardziej zaawansowanych systemach łączy się ruch poprzeczny i podłużny. Rozwiązania tego typu wymagają odpowiedniej ilości miejsca na realizowanie przesuwu. Odpowiedni system można dobrać do konstrukcji jedno – i wielokondygnacyjnych układów naziemnych i podziemnych. Ważna jest przy tym możliwość dopasowania do każdej sytuacji przestrzennej i wykorzystania nawet najbardziej skomplikowanego układu przy wypełnieniu zatok i nieregularnych korytarzy.
Ciekawe rozwiązanie stanowią systemy parkowania wykorzystujące umieszczanie samochodów na paletach, które są rozlokowywane na niezależnie napędzanych koncentrycznych kręgach, umieszczonych warstwowo nad sobą. Taki system może być wykonany w wersji podziemnej, naziemnej i łączonej.

Warto wspomnieć o systemach bazujących na układaniu samochodów nad sobą i przesuwaniu palet w jedną lub w drugą stronę, w bok od urządzenia podnoszącego. Typowy system pozwala na parkowanie do 100 samochodów w miejscach zadaszonych.

 

Bezpaletowe systemy parkingowe

Dzięki systemom bezpaletowym można budować zautomatyzowane parkingi, gdzie głównym przenośnikiem dla każdego z samochodów jest przenośnik wahadłowy. Samochód wjeżdża na miejsce wjazdowe a przenośnik przesuwa się pod nim i delikatnie podnosi go w górę pod każdym z kół. W momencie gdy samochód znajduje się na przenośniku jest transportowany na docelowe miejsce parkingowe i opuszczany. Specjalne rozwiązania oferuje się pod kątem dużych parkingów wielopoziomowych. Wykorzystywane są przy tym pionowe transportery dostarczające samochody na poszczególne poziomy, gdzie są odbierane za pomocą przenośników poziomych przewożących na miejsce parkingowe. W takich rozwiązaniach należy podkreślić zoptymalizowanie transportowania samochodów poprzez rozdzielenie transportu pionowego od poziomego. W innych rozwiązaniach wieża platformowa transportuje pojazdy w pionie i w poziomie bezpośrednio na ich miejsca parkingowe.

Systemy automatycznych parkingów są rozwiązaniem problemu braku miejsc parkingowych w dużych miastach, przy czym w Polsce takie rozwiązania są jeszcze mało popularne. Nowoczesne systemy bazują na sterowaniu mikroprocesorowym zazwyczaj przy użyciu sterowników PLC. Napędy wykorzystują hydraulikę siłową.

 

Przykład działania parkingu automatycznego można zobaczyć na poniższym filmie: 

 

Przykład działania parkingu wieżowego (parking VW w Wolfsburgu):

 

Galeria


Komentarze

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany.


Pozostałe artykuły

Wielkanoc z wózkami widłowymi w tle

Wielkanoc z wózkami widłowymi w tle

Watykańska Bazylika Świętego Piotra to miejsce, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Przed ważnymi wydarzeniami liturgicznymi – jak...