×
Artykuły

Chcesz zostać operatorem podestu ruchomego?

Prześlij nam swój artykuł
Zobacz galerię zdjęć

Dział szkoleniowy firmy AA HERKULES przygotował poradnik dla osób zainteresowanych zdobyciem uprawnień do obsługi podestów ruchomych. Zawiera on wyczerpującą i aktualną wiedzę na temat kursu, egzaminu oraz uprawnień dla operatorów podnośników koszowych.

 

Kurs i egzamin na podesty ruchome samojezdne

 

Kto może przystąpić do kursu/egzaminu na podesty ruchome?

Do kursu na podesty ruchome może przystąpić każda osoba mająca ukończone 18 lat, nieposiadająca przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora - wymagane jest orzeczenie lekarskie zezwalające na prace wysokościowe powyżej 3 m.

 

Czy i kiedy kurs na podesty ruchome jest obowiązkowy?

Kurs jest obowiązkowy wyłącznie dla osób, które obsługują, sterują podestami ruchomymi. Uprawnienia nie są wymagane od osób wykonujących prace na wysokościach z wykorzystaniem podestów ruchomych, które samodzielnie ich nie obsługują. Operator może sterować podestem z poziomu kosza lub z poziomu ziemi, będąc bezpośrednio przy maszynie.

 

Jak przebiega kurs na podesty ruchome?

Prawidłowo przeprowadzony kurs na podesty ruchome przejezdne ma formę zajęć teoretycznych w sali wykładowej oraz zajęć praktycznych na placu manewrowym. Zajęcia teoretyczne są wprowadzeniem do obsługi i zajęć praktycznych.

 

Jak przebiega egzamin?

Egzamin na podesty ruchome przejezdne prowadzony jest przed komisją wybranej jednostki dozoru technicznego. Egzamin składa się z 2 części:

  • teoretycznej - test wiedzy w formie pisemnej w postaci papierowej lub elektronicznej (test jednokrotnego wyboru, składający się z 15 pytań - dopuszczalne 4 błędy - weryfikacja następuje bezpośrednio po egzaminie),
  • praktycznej - polegającej na sprawdzeniu umiejętności w zakresie obsługi (warunkiem przystąpienia do części praktycznej jest zaliczenie części teoretycznej).

 

Ile kosztuje kurs na podnośniki koszowe z egzaminem?

Kurs w zależności od ośrodka szkoleniowego kosztuje od 400 zł do 600 zł + 193,78 zł opłata egzaminacyjna w UDT/TDT i opłata za pełnomocnictwo 17 zł. W większości ośrodków przy szkoleniach grupowych istnieje możliwość negocjacji cen kursu, natomiast opłaty administracyjne są ustalane odgórnie.

 

Jakie podesty możesz obsługiwać po pozytywnie zaliczonym egzaminie?

Uprawnienia na podesty ruchome potwierdzone zaświadczeniem kwalifikacyjnym dają możliwość obsługi podestów ruchomych przejezdnych:

  • wolnobieżnych (posiadające własny napęd kołowy lub gąsienicowy, elektryczny i spalinowy, zarówno nożycowe, teleskopowe, przegubowe, teleskopowo-przegubowe, jak i masztowe/kolumnowe),
  • samojezdnych (na podwoziach samochodowych/samochodach),
  • przewoźnych (na przyczepie).

 

Gdzie zrobić kurs na podesty ruchome IP z egzaminem?

Kurs z egzaminem na podesty ruchome zrobisz w prywatnych firmach szkoleniowych, które mają do tego zaplecze techniczne i szkoleniowców, oraz współpracują z jednostkami dozoru technicznego, takich jak nasza lub w dowolnym wyznaczonym miejscu np. we własny zakładzie pracy (przy czym musisz pamiętać o konieczności zapewniania warunków tj. sala, w której będzie przeprowadzona część teoretyczna, jak i podnośnik oraz oznaczony plac do części praktycznej).

 

Uprawnienia operatorów podestów ruchomych

 

Kiedy otrzymasz zaświadczenie kwalifikacyjne w formie karty?

Zaświadczenie w formie plastikowej karty, otrzymasz w czasie do 30 dni od daty zdania egzaminu. Karta zostanie wysłana bezpośrednio z jednostki dozoru technicznego do ośrodka szkoleniowego lub innej instytucji/osoby zgłaszającej kursanta do egzaminu państwowego.

 

Jak długo ważne są uprawnienia na podesty ruchome?

Uprawnienia na podesty ruchome przejezdne są ważne przez 5 lat od daty wydania, z możliwością przedłużenia o kolejne 5 lat, po wypełnieniu “wniosku o przedłużenie zaświadczenia kwalifikacyjnego”.

Ważna informacja: W związku z aktualizacją przepisów: w dniu 01.01.2024 r. ważność tracą uprawnienia uprzednio wydane bezterminowo. W celu ich przedłużenia w terminie do 3 miesięcy przed ich wygaśnięciem, czyli do 30.09.2023 r. należy złożyć “wniosku o przedłużenie zaświadczenia kwalifikacyjnego” do odpowiedniej jednostki dozoru technicznego.


AA HERKULES zaprasza osoby ze śląska i województw ościennych chętne do udziału w kursie dla operatorów podestów ruchomych wraz z egzaminem w certyfikowanym ośrodku szkoleniowym UDT-CERT w Katowicach. Ośrodek wyróżnia się wysoką zdawalnością, ekspresowymi terminami oraz możliwością realizacji indywidualnego terminu szkolenia (przy zgłoszeniu większej ilości kandydatów) lub dołączenia do już istniejących grupy na najbliższy termin kursu. Ośrodek zapewnia również szkolenia i uzyskanie uprawnień na podesty ruchome dla obcokrajowców (z tłumaczem).


Komentarze

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany.


Pozostałe artykuły

wszystkie artykuły

BLOG