×
Artykuły

Egzamin na uprawnienia UDT - już nie jest taki straszny

Prześlij nam swój artykuł
Zobacz galerię zdjęć

Zaledwie przed kilkoma miesiącami pisaliśmy o wejściu z życie z dniem 1 stycznia 2019 okresowej ważności uprawnień na czas 5 lub 10 lat zamiast dotychczasowego rozwiązania bezterminowej ważności. W zakresie porządkowania sfery uprawnień, która dotyczy ponad miliona operatorów i konserwatorów, Urząd Dozoru Technicznego bazując na rozwiązaniach stosowanych przy testach na prawo jazdy, postanowił pójść tą samą drogą.

Zostały opracowane i opublikowane przykładowe zestawy pytań egzaminacyjnych dla wszystkich grup urządzeń. Udostępniając do publicznej wiadomości przykładowe zestawy pytań egzaminacyjnych Urząd Dozoru Technicznego przyczynił się do rozwiązania kilku problemów:

  1. Rozwiązał raz na zawsze problem pomówień i skarg związanych z nierównym traktowaniem zdających egzamin teoretyczny.
  2. Każdy kandydat zdający egzamin po przeczytaniu wszystkich pytań jakie może spotkać na egzaminie zorientuje się jaką ma wiedzę i ile jeszcze nie wie.
  3. Znając możliwy zakres pytań kandydat może podjąć decyzję: uczę się sam czy uzupełniam wiedzę na kursie.
  4. Stworzył pole do rozwoju platform e-learningowych, które stanowią pewną nowość w branży dźwignicowej, ale które ułatwiają podnoszenie kwalifikacji pracowników, do minimum ograniczając okres oderwania od pracy.

Analiza wyrywkowa opublikowanych testów wskazuje, że w niektórych pytaniach trzeba naprawdę wykazać się utrwaloną wiedzą, żeby udzielić poprawnej odpowiedzi. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że aby zdać egzamin z wynikiem pozytywnym wystarczy odpowiedzieć na 11 z 15 zestawionych losowo pytań, każdy kandydat który rzetelnie przerobił zestaw pytań, nawet jeśli coś zapomni, to nie powinien się obawiać. O tym, że wiedza musi być utrwalona świadczy fakt, że w testach egzaminacyjnych występuje wiele pytań, które wymagają wybrania proponowanych odpowiedzi w drodze kolejnych wykluczeń.

Pragniemy zwrócić uwagę naszym czytelnikom, że zestawy pytań mogą ulegać ciągłym zmianom i modyfikacjom zwłaszcza w obecnej fazie, gdyż po ich analizie napływają z branży sugestie od firm szkoleniowych i ekspertów, aby doprecyzować pytania bądź wyeliminować te, które do poprawnej odpowiedzi wymagałyby niekiedy wiedzy inżynierskiej.

Tę zmianę, wprowadzoną do procesu egzaminowania, należy ocenić bardzo pozytywnie. Należy zauważyć, że wszystkie strony zainteresowane tym procesem odniosły szereg korzyści:

  • Urząd Dozoru Technicznego wyeliminował źródło konfliktów dotyczących rzetelności oceny i zadawanych pytań.
  • Kandydaci na operatorów i konserwatorów mogą zweryfikować swoją samoocenę i rzeczywisty poziom wiedzy.
  • Firmy szkoleniowe uzyskały możliwość rozwoju e-learningowych form kształcenia.
  • Pracodawcy, którzy wykorzystają platformy e-learningowe do podnoszenia kwalifikacji swoich operatorów, mogą do minimum skrócić ich czas oderwania od pracy w związku z kursami i egzaminami na uprawnienia UDT.

Pozostaje kwestia umiejętności praktycznych kandydata, które można doskonalić prawie wyłącznie na kursach oferowanych przez firmy szkoleniowe posiadające niezbędne urządzenia oraz doświadczonych instruktorów . Czas trwania szkoleń praktycznych jest zależny od posiadanych umiejętności kandydata i w wielu przypadkach jest bardzo zróżnicowany.

Co do egzaminu praktycznego, docierają do nas sygnały od firm szkoleniowych, że kwestia zdawanych egzaminów praktycznych nie została dotychczas uregulowana i charakteryzuje się zbyt dużą dowolnością co do zakresu i sposobu egzaminowania .Być może należałoby się zastanowić czy sposób przeprowadzania egzaminu praktycznego nie wymaga doprecyzowania a być może dokumentowania jego przebiegu w formie rejestracji.


Komentarze

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany.


Pozostałe artykuły

Windy i stan epidemii w Polsce

Windy i stan epidemii w Polsce

Większość z nas mimo panującej sytuacji jaka ma miejsce w kraju jak i na świecie prowadzi w miarę standardowy tryb dnia codziennego. Wstajemy,...

wszystkie artykuły

BLOG