×
Artykuły

Egzamin UDT – wszystko co musisz wiedzieć

Prześlij nam swój artykuł
Zobacz galerię zdjęć

Osoby pragnące zdobyć kwalifikacje do obsługi lub konserwacji urządzeń transportu bliskiego muszą zdać egzamin UDT, potwierdzający ich wiedzę i umiejętności praktyczne. Podpowiadamy, jak wygląda taki egzamin oraz jak się do niego najlepiej przygotować.

 

Krok pierwszy – złożenie wniosku

Aby przystąpić do egzaminu UDT należy wypełnić wniosek o sprawdzenie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych i złożyć go w odpowiedniej jednostce dozoru technicznego.

 

Jak długo trzeba czekać na wyznaczenie terminu egzaminu?

Organ właściwej jednostki dozoru technicznego zobligowany jest do wyznaczenia terminu egzaminu nie później niż w ciągu 30 dni roboczych od złożenia kompletnego wniosku. Termin ten może być wyznaczony później niż w ciągu 30 dni roboczych, tylko na wniosek osoby zainteresowanej.

Jeżeli wniosek złożony pierwotnie nie będzie kompletny i dana osoba go następnie uzupełni, to zgodnie z tą zasadą termin 30 dni roboczych liczony będzie od dnia uzupełnienia.

 

Jeżeli nie przystąpisz do egzaminu w wyznaczonym terminie?

Jeżeli osoba zainteresowana egzaminem wie, że nie przystąpi w wyznaczonym terminie do egzaminu, powinna pisemnie, w postaci papierowej lub elektronicznej, i nie później niż na 3 dni robocze przed dniem wyznaczonego egzaminu, zawiadomić organ właściwej jednostki dozoru technicznego, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie. Wówczas pobrana opłata za sprawdzenie kwalifikacji, podlega albo zaliczeniu na poczet kolejnego egzaminu przeprowadzanego w innym terminie albo zwrotowi. Zależy to od woli osoby zainteresowanej.

Jeżeli ponownie osoba zainteresowana nie przystąpi do egzaminu w nowo wyznaczonym terminie, a poinformuje o tym właściwy organ, nie później niż 3 dni robocze przed tym nowym terminem, pobrana opłata będzie zwrócona.

Tym samym, wraz ze zwróceniem opłaty, złożony wniosek zostaje wycofany z obiegu. Jeżeli dana osoba jest nadal zainteresowana egzaminem musi złożyć nowy wniosek.

 

Jak wygląda egzamin UDT sprawdzający kwalifikacje do obsługi lub konserwacji UTB?

Egzamin UDT składa się z dwóch części

 • teoretycznej – test wyboru w formie pisemnej w postaci papierowej lub elektronicznej; test składa się z 15 pytań, wybranych losowo z puli kilkuset pytań przygotowanych dla danej grupy UTB
 • praktycznej – polegającej na sprawdzeniu umiejętności osoby zainteresowanej w zakresie obsługi lub konserwacji urządzeń technicznych.
  Komisja egzaminacyjna składa się z 2 osób – inspektorów UDT.

Gdzie może odbyć się egzamin UDT

 • na terenie firmy szkoleniowej, na posiadanych przez nią urządzeniach, posiadających ważną decyzję UDT, dopuszczającą urządzenie do eksploatacji,
 • na terenie firmy pracodawcy, który posiada dane urządzenia dopuszczone do eksploatacji przez UDT.

W tym celu właściciel urządzenia musi wyrazić zgodę na udostępnienie urządzenia do egzaminu, wypełniając formularz zgody.

Czas trwania egzaminu UDT

 • część teoretyczna, pisemna – 30 minut na rozwiązanie testu plus czas niezbędny na sprawdzenie,
 • część praktyczna – godzina lub kilka godzin w zależności od ilości zdających.

Zaliczenie egzaminu UDT

Zaliczenie egzaminu - części teoretycznej wymaga udzielenia 11 poprawnych odpowiedzi spośród 15 pytań. Wynik egzaminu powinien być zakomunikowany zdającemu niezwłocznie po zakończeniu egzaminu.

Uwaga! Negatywny wynik z egzaminu teoretycznego powoduje niedopuszczenie zdającego do części praktycznej egzaminu.

Tematyka obowiązująca na egzaminie UDT?

Tematyka egzaminu jest podawana na bieżąco do publicznej wiadomości za pomocą dostępnych środków przekazu (internet) przez właściwy organ dozoru technicznego.
Przykładowe pytania egzaminacyjne.

Ile wynosi opłata za egzamin UDT?

Stawka opłaty za sprawdzenie kwalifikacji od 11 lutego 2020 r. wynosi 184,43 PLN.

 

Jak przygotować się do egzaminu UDT ?

Wiedzę teoretyczną kandydat na operatora lub konserwatora przyswoi sobie na jednym z kursów, organizowanych przez specjalistyczne ośrodki szkoleniowe.

Mimo szerokiej ostatnio dostępności online darmowych odpowiedzi na przykładowe pytania egzaminacyjne, zwracamy uwagę na fakt, że samo opanowanie tych odpowiedzi nie gwarantuje poprawnego zaliczenia egzaminu, a w szczególności nabycia rzetelnych umiejętności, od których niejednokrotnie zależy bezpieczeństwo samego zainteresowanego, jak i innych osób w obszarze pracy UTB.

Wiedzę teoretyczną najlepiej sprawdzić wykonując testy pod okiem doświadczonego instruktora lub w wersji on-line na specjalnych platformach e-learningowych (e- kursy). 

Udział w kursach organizowanych przez ośrodki posiadające programy szkolenia uzgodnione z UDT gwarantuje nie tylko dostęp do szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej instruktorów, ale również daje możliwość wymiany doświadczeń oraz analizy case study – omówienia nietypowych sytuacji z życia wziętych.

Umiejętności praktyczne, obejmujące m.in.:

 • sprawdzenie działanie urządzeń zabezpieczających i hamulców,
 • znajomość zakresu czynności wykonywanych przez operatora przed przystąpieniem do pracy na UTB,
 • znajomość zakresu czynności wykonywanych po zakończeniu pracy na UTB,
 • prawidłowe i bezpieczne wykonywanie wszystkich ruchów roboczych wraz z ich kojarzeniem,
 • znajomość instrukcji eksploatacji urządzenia oraz zakresu operacji zabronionych,
 • poprawne wykonywanie wszystkich czynności, związanych z prawidłowym zamocowaniem i bezpiecznym przemieszczaniem ładunku,
 • bezpieczne pobieranie i odstawianie przemieszczanych ładunków,
 • odczytywanie w praktyce charakterystyk i diagramów UTB.

najlepiej zdobyć podczas kursów organizowanych przez specjalistyczne ośrodki szkoleniowe.


Komentarze

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany.

 • Piotr BHP 12 marca, 2020

  Witam, mam prośbę o informację czy podczas egzaminu UDT komisja ma prawo żądać dziennika konserwacji (w przypadku braku - wynik egzaminu praktycznego - negatywny)? Prośba o podanie podstawy prawnej. Drugie pytanie, czy podczas egzaminu na miejscu egzaminu ma być księga rewizyjna, czy księga ma być w miejscu użytkowania? Prośba o podstawę prawną.


Pozostałe artykuły

wszystkie artykuły

BLOG