×
Artykuły

Kupujesz używane UTB? Musisz to wiedzieć!

Prześlij nam swój artykuł
Zobacz galerię zdjęć

Od momentu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego czyli od 6 grudnia 2018 r. każdy kupujący na rynku wtórnym używane urządzenie transportu bliskiego musi liczyć się z dodatkowym obowiązkiem.

 

Kupujesz używane UTB na rynku wtórnym?

Twoim obowiązkiem jest konieczność posiadania bądź przygotowania i przedłożenia dokumentacji dotyczącej resursu. Dokumentacja dotycząca wykorzystania resursu zakupionego używanego UTB jest nam niezbędna do złożenia wraz z dokumentacją rejestracyjną w jednostce dozoru technicznego. Stanowi ona obowiązkowy załącznik do dokumentacji rejestracyjnej, bez którego jednostka dozoru technicznego odmówi nam rejestracji UTB.

Mówimy tutaj o badaniach odbiorczych urządzeń używanych, które były już wprowadzone do obrotu i oddane do użytku.

 

Brak dokumentacji lub przekroczenie resursu ...

A co zrobić jeśli brak jest możliwości odtworzenia dokumentacji wykorzystania resursu lub stwierdzimy, że resurs został osiągnięty, a nawet przekroczony?

W takim przypadku występujący o rejestrację urządzenia UTB zobowiązany jest przeprowadzić i udokumentować ocenę stanu technicznego oraz wykonać ewentualny remont kapitalny, jeżeli to wynika z oceny stanu technicznego urządzenia przed zgłoszeniem do badania odbiorczego.

Wówczas zamiast dokumentacji wskazującej na stopień wykorzystania resursu musimy załączyć protokół z przeglądu specjalnego lub dokumentację wykonania remontu kapitalnego, które powinny stanowić załącznik do dokumentacji rejestracyjnej.

 

Nasze zarejestrowane  UTB w eksploatacji

Dla przypomnienia prześledźmy też co wynika z w/w rozporządzenia dla urządzeń już zarejestrowanych w jednostkach dozoru technicznego i będących w eksploatacji, które muszą być poddane badaniom okresowym lub doraźnym kontrolnym.
Przy badaniu okresowym oraz badaniu doraźnym kontrolnym - dokumentacja dotycząca stopnia wykorzystania resursu urządzenia powinna zostać przedłożona inspektorowi najpóźniej w momencie przystąpienia do badania.

A co się stanie jeśli dokumentacja dotycząca stopnia wykorzystania resursu urządzenia nie została przedłożona?

Inspektor wykona badanie, ale w protokole zamieści wpis przypominający o konieczności wykonania dokumentacji dotyczącej stopnia wykorzystania resursu urządzenia w terminie najpóźniej do następnego wyznaczonego badania.

Takie ulgowe traktowanie dotyczy tylko badań wykonywanych do 31 grudnia 2019 r.

Podczas kolejnego badania UTB, wynikającego z harmonogramu, brak dokumentacji dotyczącej stopnia wykorzystania resursu urządzenia lub niekompletna dokumentacja, spowoduje, że inspektor dozoru technicznego odstąpi od wykonywania dalszych czynności oraz wyda decyzję wstrzymującą eksploatację UTB w oparciu o art. 18 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym.


Komentarze

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany.


Pozostałe artykuły

Żurawie HMF w branży komunalnej

Żurawie HMF w branży komunalnej

Jedną z najważniejszych branży, do której nieustannie od wielu lat HMF Polska Sp. z o.o. dostarcza żurawie samochodowe jest branża komunalna....

wszystkie artykuły

BLOG