×
Artykuły

Nowelizacja ustawy o dozorze technicznym - rozważania na długi weekend

Nie jest to tempo błyskawiczne i dalekie jest od możliwości ustawodawcy, bo już po 2 latach od awantury jaką wywołał list otwarty z dn. 20 lipca 2016 skierowany do Dyrektora TDT Jana Urbanowicza, projekt nowelizacji znajduje się na ostatniej prostej i ma szanse być uchwalony. O co chodziło branży dźwignicowej? O absurdy wzajemnego nie uznawania wydanych uprawnień dla firm oraz zaświadczeń kwalifikacyjnych dla osób uprawnionych tj. operatorów i konserwatorów, które funkcjonują do dziś, a które miały szansę być wyeliminowane od 24 stycznia 2014 i przez 4 lata nie uprzykrzać ludziom życia w imię ważności urzędu TDT. W tej całej sytuacji zdrowy rozsądek zachował UDT, który jednostronnie zadeklarował i honorował wszystkie uprawnienia bez względu na to, który dozór techniczny je wydał. Czy miał prawo? Według nas - tak, bo wszystkie uprawnienia czy zaświadczenia kwalifikacyjne wydawane są w oparciu o tę samą podstawę prawną i te same kategorie kwalifikacyjne i trzeba naprawdę dobrze kombinować, żeby konserwator dźwigu nie mógł wypełniać swoich zobowiązań tylko dlatego, że dźwig został zamontowany w budynku podległym TDT.

Może część z Państwa zadać pytanie: A co mnie obchodzi ustawa o dozorze technicznym. mnie to nie dotyczy? Czy aby na pewno? Wielu z nas nie uświadamia sobie jak ogromna rzesza ludzi jest od niej zależna. Popatrzmy na fakty: mamy w Polsce 177 000 firm eksploatujących urządzenia podlegające dozorowi technicznemu, 1 200 000 osób posiadających uprawnienia do obsługi urządzeń, 1 750 firm uprawnionych przez dozór, świadczących usługi w zakresie naprawy, modernizacji lub wytwarzania. Według danych z roku 2015, UDT przeegzaminował i wydał 135 000 zaświadczeń kwalifikacyjnych. Nie istnieje taka branża gospodarki, w której nie byłyby eksploatowane urządzenia transportu bliskiego (dźwignice). Stanowią one nerw gospodarki.

Ustawa o dozorze technicznym (bezpośrednio lub pośrednio) rzutuje na bezpieczeństwo większości z nas, którzy korzystają jeśli nie w wieżowcach to w miejscach publicznych z dźwigów, schodów ruchomych, platform dla niepełnosprawnych lub poruszają się po ulicach w zasięgu oddziaływania żurawi wieżowych, często nie zdając sobie z tego sprawy.

 

Co nowego dla branży dźwignicowej wniesie znowelizowana ustawa?

Szczegóły projektu z dn.11.04.2018 znajdziecie Państwo w załączniku pod artykułem. Poniżej podajemy najważniejsze zmiany:

  1. Doprecyzowanie terminologii ustawowej poprzez zdefiniowanie takich pojęć, jak „modernizacja”, „naprawa”, „konserwacja”. Zdefiniowanie tych pojęć ma na celu ugruntowanie ich znaczeń oraz zniwelowanie wątpliwości w interpretacji poszczególnych przepisów.
  2. Wprowadzenie terminowych zaświadczeń kwalifikacyjnych w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń technicznych, które ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie obsługi i konserwacji tych urządzeń. Ma wyeliminować sytuacje, w których osoby posiadające zaświadczenia kwalifikacyjne, podejmują się wykonywania pracy w tym zakresie (obsługi, konserwacji) po długoletniej przerwie. Przepis ten powinien mieć bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo w zakresie eksploatowania urządzeń technicznych. Zaświadczenia kwalifikacyjne będą miały ograniczoną ważność, przy czym minimalny okres ważności zaświadczenia to okres 5 lat i maksymalny okres 10 lat. Ważność zaświadczeń kwalifikacyjnych uzależniona będzie od rodzaju urządzeń i będzie zgodna z załączonym projektem rozporządzenia. Przedłużanie ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych będzie bezpłatne. Podstawą przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych jest wykonywanie czynności zawodowych przez okres 3 lat w okresie 5 letnim poprzedzającym złożenie wniosku o przedłużenie kwalifikacji. Potwierdzenie wykonywania tych czynności będzie miało formę oświadczenia. (bez zbędnych dokumentów i zaświadczeń).
  3. Wprowadzenie możliwości sporządzania protokołów kontroli w postaci elektronicznej (fakultatywnie do postaci papierowej). Efekt planowanej interwencji to możliwość ograniczenia kosztów (rezygnacja z papieru, segregatorów, wydzielonej części biura/zakładu gdzie przechowywane są dokumenty), a także usprawnienia obiegu dokumentów.
  4. Wprowadzenie możliwości „uznawania” nawzajem przez wszystkie trzy organy dozoru – UDT, TDT i WDT – zaświadczeń kwalifikacyjnych potwierdzających umiejętności praktyczne osób wykonujących czynności przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej w toku wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych oraz wytwarzania elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych oraz obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne.
    Proponowany zapis ma spowodować, że podmiot wykonujący ww. czynności, który posiada już zaświadczenie kwalifikacyjne w tym zakresie, nie będzie musiał przechodzić od początku osobnej procedury uzyskiwania tego dokumentu, a jedynie będzie zobowiązany przedstawić posiadane zaświadczenie kwalifikacyjne. Organy właściwych jednostek dozoru technicznego, współpracując w zakresie wykonywania dozoru technicznego, „uznawałyby” wydawane przez siebie zaświadczenia kwalifikacyjne nie angażując w to przedsiębiorców.
  5. Pozostałe zmiany wzmacniające nadzór ministra właściwego do spraw gospodarki nad UDT lub precyzujące organizację urzędów dozoru technicznego nie mają bezpośredniego wpływu na funkcjonowanie branży, dlatego nie analizujemy ich szczegółowo. Dla zainteresowanych są widoczne w załączonym projekcie.

Pliki do pobrania


Komentarze

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany.


Pozostałe artykuły