×
Artykuły

Nowelizacja ustawy o dozorze technicznym – SPROSTOWANIE

Sprostowanie do artykułu Nowelizacja ustawy o dozorze technicznym - rozważania na długi weekend, z dnia 27 kwietnia br.

Nieprawdą jest stwierdzenie, wynikające z artykułu, że TDT nieprawidłowo nie uznaje zaświadczeń kwalifikacyjnych dla osób uprawnionych, tj. operatorów i konserwatorów, wydawanych przez inne jednostki dozoru technicznego. Transportowy Dozór Techniczny realizuje w tym zakresie wnioski pokontrolne NIK, zawarte w raporcie NIK: „informacje o wynikach kontroli” nr 226/2015/P/15/088/LLO z dnia 11 marca 2016 r. W obecnych przepisach brak jest podstawy prawnej do wzajemnego uznawania przez jednostki dozoru technicznego wydawanych zaświadczeń kwalifikacyjnych. Autor sam wskazuje, że dopiero nowelizacja ustawy o dozorze technicznym wprowadzi możliwość wzajemnego uznawania zaświadczeń kwalifikacyjnych wydawanych przez inne jednostki dozoru technicznego. Powyższe oznacza zarazem, iż uznawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych, wydawanych przez inne jednostki dozoru technicznego, następuje obecnie z naruszeniem przepisów, tj. bez podstawy prawnej. Zostało to potwierdzone w odpowiedzi na list otwarty z dnia 29 lipca 2016 r., wystosowanej 16 sierpnia 2016 r., a podpisanej przez Prezesa UDT, Szefa WDT i Dyrektora TDT.

Pliki do pobrania


Komentarze

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany.


Pozostałe artykuły