×
Artykuły

Polska myśl techniczna w nowoczesnych żurawiach wieżowych Krupinski Cranes

Prześlij nam swój artykuł
Zobacz galerię zdjęć

Rynek żurawi wieżowych to segment niszowy i wysoko wyspecjalizowany wśród maszyn budowlanych. Krupiński Cranes z Gdańska jest aktualnie jedynym polskim producentem żurawi wieżowych i konkuruje z najlepszymi markami na świecie. Nowo opracowane produkty są przeznaczone na rynek krajowy oraz na rynki zagraniczne, głównie do Niemiec, Wielkiej Brytanii i krajów Beneluksu.

Wysoka koniunktura na rynku budowlanym oraz zmiana regulacji w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji żurawi wieżowych w kraju i w Europie zaowocowała ogromnym zainteresowaniem odbiorców krajowych i zagranicznych nowymi żurawiami wieżowymi.

Żurawie wieżowe Krupinski Cranes z serii KR w wykonaniu NT to nowoczesne urządzenia z napędami opartymi na silnikach elektrycznych z magnesami trwałymi (PM). W wyniku prac badawczo rozwojowych, własnych i zleconych, opracowano układ sterowania napędu wzorowany na najnowszych technologiach. Polski producent oferuje produkt, który posiada znaczące przewagi rynkowe.

 

Żurawie wieżowe Krupinski Cranes – innowacja na skalę światową

Zasadnicza innowacyjność produktu wynika z uzyskania mniejszej energochłonności układów napędowych z magnesami trwałymi. Pozwala ona uzyskać oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej o ponad 20% w stosunku do układów z napędami tradycyjnymi. Wyniki przeprowadzonych badań na pracujących od ponad dwóch lat żurawiach wskazują, że duży wpływ na obniżenie energochłonności całego układu napędowego ma brak wentylatorów chłodzących. Perfekcyjne ustawienie parametrów regulacyjnych układu sterowania oraz określenie optymalnego punktu pracy silnika poprzez dobór właściwej przekładni mechanicznej skutkuje znacznym obniżeniem poziomu emisji hałasu do 87,4 dBA, podczas gdy porównywalne żurawie mają około 93 dBA.

Zastosowane przez Krupinski Cranes rozwiązania, podobnie jak w samochodach elektrycznych, zmniejszają zdecydowanie ilość wbudowanych części, upraszczają układ sterujący i zasilający. Dzięki temu zmniejszyła się znacznie awaryjność nowych żurawi w porównaniu z żurawiami z napędami konwencjonalnymi.

Przewaga nad konkurencją wynika ze zmiany wszystkich układów napędowych (napędu wciągarki, napędu obrotu oraz wodzaka) na napędy z silnikami na magnesach trwałych (PM). Dla tych napędów firma opracowała własny układ sterowania wraz z nowymi algorytmami, który realizuje perfekcyjnie wszystkie funkcje bezpieczeństwa oraz awaryjnego zatrzymania napędów.

Wbudowane karty bezpieczeństwa umożliwiają realizację bezpiecznego zatrzymania z wykorzystaniem komunikacji logicznej pomiędzy sterownikiem i napędem.

Skonstruowany przez nas żuraw wieżowy jest produktem przełomowym z punktu widzenia rynku żurawi wieżowych, stwierdza inż. Jacek Krupiński, główny konstruktor żurawi serii KR. Pozwala na zaspokojenie potrzeb rynkowych związanych z niezawodnością, dostępnością oraz komfortem użytkowania żurawi wieżowych, ale przede wszystkim spełnia wszystkie wymogi regulacyjne związane z bezpieczeństwem użytkowania.

 

Nowoczesne napędy i sterowanie - ergonomiczna obsługa żurawi KR

W żurawiach serii KR zastosowano silniki bez wbudowanych wentylatorów. Silniki z magnezami (PM), nawet przy bardzo intensywnej pracy i wysokich temperaturach otoczenia się nie nagrzewają. Są bardzo dynamiczne i gwarantują dużo lepsze przyspieszenia/opóźnienia. Podłączenie silników jest realizowane jednym kablem, co znacznie upraszcza cały system i zmniejsza jego awaryjność. Zalety silnika typu „serwo” pozwalają na perfekcyjne opanowanie napędu obrotu, również przy dużej prędkości wiatru.

Wśród najważniejszych zalet nowych napędów wymienić można:

  • wysoki moment rozruchowy – najwyższy przy prędkości zerowej,
  • prąd rozruchowy nieprzekraczający prądu znamionowego i może być ograniczony, jeśli zasilanie budowy jest słabe,
  • najwyższy moment przy prędkości zerowej pozwala na zmianę kierunku obrotu bez zamykania hamulca, co umożliwia bardzo precyzyjne podnoszenie i opuszczanie ciężarów,
  • minimalne zużycie hamulca - hamulec zamyka się zawsze przy prędkości zerowej (wyjątek stanowi hamowanie awaryjne).

Na uwagę zasługuje również poziom decybeli generowany przez napędy. Jako że żurawie serii KR pracują bardzo cicho, mogą bez powodowania dodatkowych zakłóceń pracować w pobliżu biur, budynków mieszkalnych oraz szpitali. 

 

Żurawie wieżowe Krupiński – oszczędne i łatwe w obsłudze

Jedną z najważniejszych zalet napędów żurawi wieżowych KR są ich niewielkie gabaryty i masa własna. W praktyce oznacza to znacznie łatwiejszy i mniej kosztowny transport, uproszczony montaż w miejscu pracy, a także bezproblemową konserwację i ewentualne naprawy napędów. W żurawiu uproszczono również konstrukcje współpracujące ze sobą, ramy napędów i mocowania. Ergonomiczne ukształtowanie napędów pozwala na łatwy i wygodny dostęp dla serwisu. Ponadto żurawie Krupiński zapewniają zdalny serwis sterowania i kontroli stanu żurawia poprzez system telematyczny.

Zastosowane w żurawiach KR rozwiązania elektroniczne gwarantują niezawodną pracę przez wiele lat. Z kolei nowoczesna technologia napędowa gwarantuje znaczną oszczędność energii w porównaniu z tradycyjnymi napędami opartymi na falownikach. Oszczędności przekraczają aż 20%.

Żuraw zapewnia również rejestrację niezbędnych danych do obliczenia stopnia wykorzystania resursu, który użytkownicy urządzeń dźwignicowych muszą, zgodnie z polskimi przepisami, regularnie rejestrować.


Komentarze

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany.


Pozostałe artykuły

wszystkie artykuły

BLOG