X
Uwaga
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
×
Artykuły

Przedłużanie uprawnień UDT- w pytaniach i odpowiedziach

Prześlij nam swój artykuł
Zobacz galerię zdjęć

Do redakcji portalu napłynęło szereg pytań z prośbą o informacje związane z procedurą wymiany uprawnień bezterminowych na nowe terminowe. W związku z powyższym zwróciliśmy się do Urzędu Dozoru Technicznego z prośbą o wyjaśnienie najważniejszych kwestii, które trapią naszych czytelników. Otrzymane wyjaśnienia z Urzędu Dozoru Technicznego pozwalają nam wyjaśnić Państwa wątpliwości.

 

Kiedy tracą ważność dotychczasowe uprawnienia bezterminowe UDT do obsługi i konserwacji?
Aktualnie posiadane przez Państwa uprawnienia UDT do obsługi lub konserwacji wydane bezterminowo tracą ważność z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Kiedy należy zacząć składać wnioski o wydanie nowych uprawnień?
Wnioski o wydanie nowych uprawnień do obsługi lub konserwacji można składać w okresie od 1 stycznia 2022 do 30 września 2023, pod warunkiem, że w momencie składania wniosku upłynęły minimum 3 lata od daty wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Dlaczego data wydania uprawnień jest ważna przy składaniu wniosku?
Wraz ze złożeniem wniosku wnioskujący składa oświadczenie, że w ciągu ostatnich 3 lat wykonywał czynności związane z posiadanymi uprawnieniami. Jeśli w momencie składania wniosku nie upłynęły jeszcze pełne 3 lata, to takie oświadczenie jest fałszywe i skutkuje odpowiedzialnością karną.
Przykład:
Zainteresowany, który posiada zaświadczenie wydane np. 05.05.2019 r. (na podstawie starego rozporządzenia), może złożyć wniosek dopiero po upływie 3 lat, czyli najwcześniej 06.05.2022 r. (pod warunkiem, że przez ten okres wykonywał czynności związane z posiadanymi uprawnieniami).Osoby posiadające zaświadczenia wydane przed 01.01.2019 r. mogły składać wnioski już od 2 stycznia 2022 r.

Od jakiej daty będzie liczona ważność uprawnień, jeśli złożę wniosek w marcu 2022 roku?
Niezależnie od daty złożenia wniosku o wymianę uprawnień, ważność wydanych nowych uprawnień jest liczona od 1 stycznia 2024 roku.

Co się stanie, jeżeli nie złożę wniosku do 30 września 2023?
Wniosek musi zostać złożony najpóźniej do 30.09.2023. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje utratę uprawnień. Tym samym konieczne stanie się ponowne przystąpienie do egzaminu w celu uzyskania uprawnień.

Na jaki okres będą wydawane nowe uprawnienia?
Nowe uprawnienia będą wydane w zależności od kategorii, odpowiednio na okres 5 lub 10 lat. Szczegóły zawierają tabele w załączniku nr 3 kolumna c.

Czy jest sens wcześniejszego składania wniosków o nowe uprawnienia?
W ciągu ostatnich 30 lat wydano ponad milion uprawnień. Urząd, chcąc uniknąć spiętrzenia liczby interesantów w ciągu ostatniego kwartału przy wymianie uprawnień, zachęca do wcześniejszego składania wniosków. Warto złożyć wniosek najwcześniej jak to jest możliwe i nie czekać na ostatnią chwilę.

Czy termin złożenia wniosku o przedłużenie uprawnień wpływa na okres ich ważności?
Nie. Niezależnie od momentu złożenia wniosku i wydania nowych uprawnień, nowe uprawnienia nabierają mocy prawnej dopiero od 1 stycznia 2024 r.

Czy mając nowe uprawnienia, mogę się nimi posługiwać?
Nie. Nowe zaświadczenia kwalifikacyjne zaczną obowiązywać dopiero od momentu, w którym stare stracą ważność, tj. od 01.01.2024 r. Wszyscy, którzy dostaną nowe uprawnienia przed tą datą, w dalszym ciągu będą posługiwać się starymi uprawnieniami, do końca okresu ich ważności tj. do 31 grudnia 2023 r.

Warto jednak (jak zaznaczyliśmy wyżej) złożyć wniosek już wcześniej (o ile to możliwe), a nie czekać z tym na ostatnią chwilę.

Skąd wynikają takie terminy?
Terminy te wynikają z  §7 ust. 4 rozporządzenia MPiT z dnia 21 maja 2019 r.  (Dz. U. 2019, poz. 1008), który ma następujące brzmienie:

  1. Po złożeniu kompletnego wniosku, o którym mowa w ust. 1, okres ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego zostaje przedłużony na okres określony w kolumnach c tabel w załączniku nr 3 do rozporządzenia, licząc od daty upływu okresu ważności przedłużanego zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Jaki jest koszt wydania nowych uprawnień?
Nowe uprawnienia wydawane są bezpłatnie, na zasadzie kontynuacji.

Co, jeśli posiadam kategorię uprawnień, która nie występuje w załączniku nr 3 do rozporządzenia?
Nowe kategorie uprawnień  różnią się od starych. Należy złożyć wniosek na kategorię najbardziej zbliżoną do aktualnie posiadanych uprawnień. Sugerujemy skorzystać z instrukcji wyboru rodzaju urządzenia technicznego z zakresu obsługi UTB.

Czy może zdarzyć się sytuacja, że wnioskujący uzyska uprawnienia o szerszym zakresie, niż posiadał?
Tak ,mogą zaistnieć jednostkowe przypadki, że  obsługujący uzyska „rozszerzony” zakres w stosunku do posiadanych wcześniej uprawnień.  

Kto może znaleźć się w tej grupie  jednostkowych przypadków?
W tej grupie przypadków mogą znaleźć się osoby posiadające uprawnienia do obsługi wózków widłowych kat. III, która obecnie nie występuje oraz osoby posiadające uprawnienia konserwatora elektryka lub konserwatora mechanika, ze względu na brak rozdziału w uprawnieniach do konserwacji na mechaniczne i elektryczne.

Czy następne przedłużanie uprawnień też będzie bezpłatne?
Obowiązujące obecnie przepisy prawne nie regulują tej kwestii.

 

Jak szybko i bezbłędnie wypełnić wniosek o przedłużenie uprawnień?

Warto skorzystać z generatora wniosków UDT.

Narzędzie to pozwoli nie tylko poprawnie przygotować wniosek, ale podpowie również jakie nowe uprawnia wybrać oraz wskaże adres jednostki dozoru, w której ten wniosek należy złożyć.

 


Uwaga! Nasze wyjaśnienia koncentrują się na najczęściej zadawanych przez Państwa pytaniach. Pełne wyjaśnienie kwestii dotyczących procesu przedłużania ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych znajdziecie Państwo na stronie Urzędu Dozoru Technicznego: 

 


Przeczytaj również: 

Przedłużanie uprawnień UDT– stan na dzień 01.01.2022

Przedłużanie uprawnień UDT – regulacje na dzień 01.01.2020


Komentarze

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany.


Pozostałe artykuły

wszystkie artykuły

BLOG