×
Artykuły

Przegląd konserwacyjny – czy możesz zaoszczędzić?

Prześlij nam swój artykuł
Zobacz galerię zdjęć

Kupujesz nowe UTB - zanim podpiszesz umowę serwisową – sprawdź instrukcję oryginalną producenta. Zapoznaj się najpierw z harmonogramem wykonywania czynności serwisowych zawartym w instrukcji oryginalnej, a następnie z tłumaczeniem, które zostało dostarczone wraz z urządzeniem UTB. Porównaj harmonogramy czynności serwisowych.

 

Czy możesz wykonywać przeglądy konserwacyjne rzadziej?

Dlaczego to takie ważne, aby zapoznać się z instrukcją oryginalną? Problemem, który wypłynął „przy okazji” resursu jest wprowadzanie w błąd eksploatujących odnośnie częstości wykonywania przeglądów konserwacyjnych, które w konsekwencji prowadzą do, świadomego lub nie, zbędnego zwiększania kosztów eksploatacji UTB.
Sprawdziliśmy niektóre instrukcje eksploatacji urządzeń w wersji polskiej i porównaliśmy je z instrukcjami w języku producenta, koncentrując się na harmonogramie kontroli i konserwacji. Odkryliśmy, że często, zgodnie z instrukcją obsługi w języku producenta przeglądy serwisowe powinny być wykonywane co 3/6 miesięcy, podczas gdy zapis w polskiej wersji językowej określa, 1 raz w miesiącu. Takie różnice w zapisach powodują, że eksploatujący wykonują przeglądy od 3 do 6 razy częściej, co rażąco podnosi koszty eksploatacji.

W tej sytuacji użytkownicy UTB nie mają szansy skorzystać z wartości dodanej jaką niesie ze sobą postęp techniczny w branży dźwignicowej.

 

Egzekwuj wymagania dyrektywy maszynowej

Najwyższy czas uświadomić wszystkim eksploatującym, że zgodnie z dyrektywą maszynową pkt 1.7.4. Instrukcja ma brzmienie:

Instrukcja dołączona do maszyny musi być albo „Instrukcją oryginalną” albo „Tłumaczeniem instrukcji oryginalnej”, w którym to przypadku oryginalna instrukcja musi być dołączona do tłumaczenia.

Jest to twardy konkrety zapis, który każdy eksploatujący ma prawo egzekwować jako Kupujący w momencie sprawdzenia kompletności dostawy i przed zwolnieniem płatności za dostawę.

Należy mieć świadomość, że jeżeli ten warunek nie jest spełniony, urządzenie nie spełnia wymogów dyrektywy maszynowej i nie powinno być dopuszczone do obrotu na polskim rynku.

Przerwanie tego procederu, poprzez natychmiastowe egzekwowanie wymagań pkt.1.7.4. dyrektywy maszynowej, pozwoli zmniejszyć nakłady na konserwację UTB bez wpływu na bezpieczeństwo eksploatowanych urządzeń i wypisać się z listy tzw. „kolekcjonerów pieczątek”, na rzecz rzadszych ale rzetelnych przeglądów serwisowych.

 

Prawa eksploatujących UTB

Informujemy wszystkich eksploatujących UTB o ich prawach wynikających z dyrektywy maszynowej pkt. 1.7.4 i o tym, że dostawcy UTB są zobowiązani z mocy prawa uzupełnić na Państwa żądanie instrukcję eksploatacji w oryginale do dostarczonych uprzednio urządzeń. Wystarczy, że powiecie: „Sprawdzam.”

W przypadku gdy polskie wersje językowe wprowadziły Was w błąd, macie prawo dostosować swoje umowy serwisowe do harmonogramu zawartego w instrukcji oryginalnej producenta.

Rodzaju dozoru: pełny czy ograniczony nie ma żadnego wpływu na częstotliwość wykonywania przeglądów serwisowych wg instrukcji producenta.


Komentarze

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany.


Pozostałe artykuły

wszystkie artykuły

BLOG