×
Artykuły

Resurs - problem nie do końca rozwiązany

Prześlij nam swój artykuł
Zobacz galerię zdjęć

W dniu 6 grudnia 2019 upłynął rok od czasu wejścia w życie rozporządzenia MPiT z dnia 30 października 2018, które w &7 nakłada na eksploatujących obowiązek kontroli wykorzystania resursu. Po rocznym okresie uświadamiania z dniem 6 grudnia 2019 rozpoczął się okres egzekwowania.

Przez cały rok do redakcji portalu dzwignice.info napływały sygnały, że w instrukcjach eksploatacji: podestów ruchomych, żurawi przeładunkowych, wózków widłowych, hakowców, bramowców, burt załadowczych i innych, producenci nie podają projektowanej trwałości eksploatacyjnej (resursu), w stosunku do której eksploatujący mógłby odnosić się rejestrując jej wykorzystanie.

Eksploatujący nie rozumieją dlaczego pomimo obowiązywania rozporządzenia, przez cały rok, na rynek polski są dostarczane i dopuszczane do eksploatacji urządzenia bez określonej trwałości eksploatacyjnej (resursu), bez określonego sposobu postępowania po jej wykorzystaniu, mimo iż oznaczono je znakiem CE i dostarczono deklarację zgodności z dyrektywą maszynową WE.

Czy winien jest zapis pkt 5 &7 w/w rozporządzenia, który brzmi:

Eksploatujący, w przypadku gdy nie jest znany resurs UTB, określa go na podstawie aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej,

który dotyczyć powinien wyjątkowych sytuacji,(gdy producent nie istnieje), a w rzeczywistości obciążył tysiące eksploatujących odpowiedzialnością, kosztami i ryzykiem błędu, a zwolnił z odpowiedzialności producentów? Jeśli nawet producent nie podaje w instrukcji wartości resursu, to eksploatujący i tak musi go za niego określić, jeżeli chce mieć urządzenie dopuszczone do eksploatacji przez dozór techniczny.

Dlaczego rozporządzenie wymusza na eksploatujących, aby wchodzili w kompetencje zastrzeżone w dyrektywie maszynowej dla producenta i sami ustalali domniemany resurs?

Przecież:

  • nie mają wiedzy na jaką trwałość eksploatacyjną i dla jakich warunków eksploatacji zostało zaprojektowane urządzenie bo producent może, ale nie musi stosować normy;
  • to projektant maszyny powinien uwzględnić zmęczenie materiału i zużycie eksploatacyjne, które zależą od czasu i intensywności użytkowania maszyny w założonym okresie eksploatacji;
  • producent ma obowiązek dostarczyć wiedzę niezbędną do eliminacji zagrożeń i zmniejszenia ryzyka we wszystkich fazach cyklu życia maszyny, także wtedy gdy osiągnie ona resurs;
  • zawartość instrukcji powinna odpowiadać wymogom zawartym w dyrektywie maszynowej punkt 1.7.4, a wiec posiadać wszystkie niezbędne dane do bezpiecznej eksploatacji maszyny we wszystkich fazach jej życia.

W związku z powyższym w imieniu eksploatujących ponawiam pytania:

  • Dlaczego w fazie eksploatacji, Ustawodawca wymusza na eksploatujących aby  ingerowali w prawa i obowiązki zastrzeżone przez dyrektywę maszynową wyłącznie dla producenta,  zamiast egzekwować dyrektywę w fazie lokowania produktu na rynku?
  • Czy z racji nadzoru nad rynkiem urządzeń transportu bliskiego UOKiK wszczął postępowania wyjaśniające w związku z nie wypełnianiem przez producentów postanowień dyrektywy maszynowej?( na stronie UOKiK brak jest takiej informacji)?
  • Dlaczego nadal są dopuszczane do eksploatacji urządzenia, które nie spełniają wymagań dyrektywy maszynowej, tj. nie posiadają określanego resursu, sposobu kontroli jego wykorzystania i postępowania po jego wykorzystaniu.

Brak reakcji na taki stan rzeczy powoduje, że producenci na żądania eksploatujących odnośnie określenia resursu urządzeń, które eksploatują, śmieją się im w twarz. Czy o taki efekt chodziło ustawodawcy?

Czy eksploatującym pomoże UOKiK? Przeczytaj List otwarty w sprawie nadzoru rynku nad urządzeniami transportu bliskiego, opublikowany w naszym portalu w dniu 12 grudnia br.


Komentarze

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany.


Pozostałe artykuły

Żurawie terenowe wracają do łask.

Żurawie terenowe wracają do łask.

Przez ostanie 20 lat wiodący producenci żurawi samojezdnych koncentrowali się na rozwoju produkcji żurawi należących do grupy żurawi...

wszystkie artykuły

BLOG