×
Artykuły

UTB w wykonaniu przeciwwybuchowym (ATEX) w ofercie firmy Yale

Prześlij nam swój artykuł
Zobacz galerię zdjęć

Zdarza się, że urządzenia transportu biskiego muszą pracować w strefach zagrożonych wybuchem. Wszelkie maszyny, w tym urządzenia dźwignicowe, przeznaczone do pracy w takim obszarze muszą spełniać specjalne wymagania opisane w dyrektywie unijnej ATEX 2014/34/UE oraz uszczegółowione w normach powiązanych i regulacjach krajowych.

 

Dlaczego ochrona przeciwwybuchowa?

Ochrona przeciwwybuchowa urządzeń dźwignicowych jest ważnym środkiem zapobiegawczym zapewniającym bezpieczeństwo ludzi oraz wszelkiego rodzaju systemów produkcyjnych, magazynowych i dystrybucyjnych w otoczeniu, w którym mogą wystąpić mieszaniny gazów palnych i pyły, które w interakcji z iskrą lub gorącym elementem mogą prowadzić do wybuchu.

 

Co zapewnia ochrona przeciwwybuchowa?

Ochronę przeciwwybuchową można osiągnąć poprzez wcześniejsze wyeliminowanie potencjalnych źródeł zapłonu, np. wysokich temperatur i iskrzenia poprzez odpowiednie zaprojektowanie elementów i stały monitoring działania lub zastosowanie ognioszczelnej obudowy ewentualnego źródła zapłonu w celu ochrony otoczenia przed możliwymi skutkami wewnętrznego wybuchu.

 

Przykłady zagrożeń wybuchowych w różnych gałęziach przemysłu

Przemysł chemiczny

W przemyśle chemicznym gazy palne, ciecze i ciała stałe są przekształcane i przetwarzane w różnych procesach. Podczas tych procesów mogą powstawać mieszaniny wybuchowe.

 

Firmy energetyczne

Pył węglowy powstający podczas produkcji, rozbijania i suszenia z grudek węgla może w połączeniu z innymi pyłami tworzyć mieszaniny wybuchowe.

 

Dostawcy gazu

Jeśli gaz ziemny ulatnia się w wyniku wycieków może dojść do zagrożenia wybuchem.

 

Oczyszczalnie ścieków

Gazy fermentacyjne uwalniane podczas oczyszczania ścieków w oczyszczalniach ścieków mogą tworzyć wybuchowe mieszaniny gazowo-powietrzne.

 

Firmy zajmujące się obróbką drewna

Podczas obróbki elementów drewnianych powstaje pył drzewny, który może tworzyć wybuchowe mieszaniny pyłowo-powietrzne, np. w filtrach lub silosach. Również wszelkie uwolnione opary rozpuszczalników mogą tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową.

 

Rolnictwo

Niektóre zakłady rolnicze posiadają instalacje do produkcji biogazu. Jeśli biogaz ulatnia się w wyniku np. wycieków, może dojść do powstania wybuchowych mieszanin biogazu z powietrzem.

 

Przemysł spożywczy i paszowy

Podczas transportu i przechowywania zboża, cukru itp. mogą wystąpić wybuchowe pyły. Podczas gdy są one mieszane i oddzielane za pomocą filtrów, w filtrze może wystąpić atmosfera wybuchowa.

 

Przemysł farmaceutyczny

W produkcji farmaceutycznej alkohole są często używane jako rozpuszczalniki. Ponadto można również stosować substancje czynne i pomocnicze stwarzające zagrożenie wybuchem pyłu.

 

Refinerie

Wszystkie węglowodory przetwarzane w rafineriach są palne i w zależności od ich temperatury zapłonu mogą powodować atmosferę wybuchową nawet w temperaturach otoczenia.

 

Firmy zajmujące się recyklingiem

Podczas przetwarzania odpadów z recyklingu zagrożenie wybuchem może być spowodowane przez puszki, które nie są całkowicie opróżnione lub inne pojemniki z palnymi gazami i / lub płynami. Ponadto zagrożenie wybuchem może również powodować pył papierowy lub plastikowy.

 

Strefy ATEX w urządzeniach Yale

Urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym, przeznaczone na rynek unijny, muszą zostać oznaczone znakiem CE oraz symbol wykonania przeciwwybuchowego Ex.

Urządzenia Yale, w zależności od rodzaju zagrożenia, oferują następujące poziomy ochrony:

BASIC ( II 3 GD c IIB T4 / II 2 GD c IIA T4 )

 • ocynkowany łańcuch nośny, łańcuch manewrowy ze stali nierdzewnej,
 • wózek jezdny wyposażony w odbojniki,
 • hamulec z urządzeniem schładzającym.

MEDIUM ( II 2 GD c (de) (ck) IIB T4 )

 • ocynkowany łańcuch nośny, łańcuch manewrowy ze stali nierdzewnej,
 • hak górny i hak ładunkowy pokryte miedzią,
 • wózek jezdny wyposażony w odbojniki i brązowione koła,
 • hamulec z urządzeniem schładzającym.

HIGH ( II 2 GD c IIC T4 )

 • łańcuch nośny i łańcuch manewrowy ze stali nierdzewnej,
 • hak górny i hak ładunkowy pokryte miedzią,
 • wózek jezdny wyposażony w odbojniki i brązowione koła,
 • hamulec z urządzeniem schładzającym.

SPECIAL ( I M2 )

 • wykonanie specjalne dla przemysłu wydobywczego.

 

Zapoznaj się z ofertą urządzeń Yale w wykonaniu ATEX oferowanych na rynku polskim. Eksperci firmy EUROTECH chętnie pomogą w wyborze odpowiedniego urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym.


Komentarze

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany.


Pozostałe artykuły

wszystkie artykuły

BLOG