×

Dźwigniki

Dźwignik to urządzenie dźwigowe do pionowego (lub zbliżonego do pionowego) przemieszczania (podnoszenia i opuszczania) obiektów, zwykle na niewielką wysokość. Najczęściej stosowanym dźwignikiem jest podnośnik. Dźwigniki zwykle budowane są przy wykorzystaniu mechanizmu zębatkowego, śrubowego, tłokowego lub dźwigniowego. Napędzane mogą być ręcznie lub, jako podnośniki, mogą wykorzystywać napęd hydrauliczny lub pneumatyczny. 

 

Klasyfikacja dźwigników

Ze względu na mechanizm napędu rozróżniamy dźwigniki: 

  • zębatkowe, 
  • śrubowe, 
  • tłokowe, 
  • dźwigniowe. 

 

Ze względu na rodzaj ruchu rozróżniamy:

  • dźwigniki o ruchu nieprostoliniowym - urządzenia służące do przemieszczania ładunków, za pomocą układu dźwigni, zwykle na niewielką wysokość, przy wykorzystaniu napędu zazwyczaj hydraulicznego lub pneumatycznego, zamontowane na pojeździe; 
  • dźwigniki o ruchu prostoliniowym przenośne - urządzenia służące do pionowego przemieszczania ładunków, zwykle na niewielką wysokość, przy wykorzystaniu napędu elektrycznego, pneumatycznego lub hydraulicznego, przystosowane do zmiany miejsca pracy przez przestawienie/przenoszenie za pomocą innych urządzeń lub ręcznie.

 

Ze względu na mobilność możemy wyróżnić dźwigniki:

  • stałe (stacjonarne) - umiejscowione na stałe na fundamencie lub innym podłożu, 
  • przewoźne - przystosowane do zmiany miejsca pracy przez przemieszczanie na samochodzie lub własnym podwoziu terenowym lub szynowym, 
  • przenośne/przestawneprzystosowane do zmiany miejsca pracy przez przenoszenie (przestawianie) za pomocą innych urządzeń lub ręcznie.

 

Przeznaczenie dźwigników

Dźwigniki stacjonarne do podnoszenia pojazdów (tzw. podnośniki samochodowe) - urządzenia służące do pionowego podnoszenia pojazdów, przy zastosowaniu napędu elektrycznego, pneumatycznego lub hydraulicznego. 

Dźwigniki stacjonarne do parkowania pojazdów (tzw. platformy parkingowe) mające na celu zwiększenie ilości miejsc parkingowych, stosowane wewnątrz i na zewnątrz budynków. Mogą być sterowane ręcznie, półautomatycznie lub automatycznie.

Dźwigniki przewoźne, przenośne i przestawne to urządzenia do podnoszenia ładunków, stosowane głównie w warsztatach mechanicznych, elektrycznych, stacjach obsługi pojazdów i magazynach. 

Dźwigniki montowane na pojazdach to urządzenie służące do przemieszczania ładunków, zwykle na niewielką wysokość, przeważnie wykorzystujące napęd hydrauliczny, zamontowane na pojeździe. Są to zazwyczaj dźwigniki o ruchu nieprostoliniowym i służą do załadunku kontenerów (bramowiec) lub innych ładunków (hakowiec). Wykorzystywane są głównie w branży komunalnej oraz gospodarce odpadami.                  

Szczególnym rodzajem dźwigników montowanych na pojazdach jest podest ruchomy załadowczy (tzw. burta załadowcza, winda samochodowa). Jest to platforma służąca do załadunku i rozładunku samochodów dostawczych i ciężarowych.

 

Parametry techniczne dźwigników

Głównym parametrem dźwigników jest udźwig [t, kg] nominalna, maksymalna wielkość obciążenia dla której zaprojektowano dźwignik w celu zapewnienia jego prawidłowej pracy. 

 

zapoznaj się z ofertą dźwigników >>

 

Galeria

BLOG