×

Podesty ruchome

Podesty ruchome to dźwignice zaliczane do grupy maszyn budowlanych, służące do przemieszczania osób i materiałów na określone stanowisko pracy, zarówno w pionie, jak i poziomie. Składają się z platformy (tzw. kosz, gondola) zawieszonej na cięgniku lub podnoszonej na dźwigniku. Podesty ruchome znajdują zastosowanie w trakcie wykonywania prac budowlanych lub montażowych na wysokościach. 

Potoczne nazwy podestów: kosz, podnośnik koszowy, zwyżka.

 

Klasyfikacja podestów

Ze względu na cechy konstrukcyjne podesty ruchome dzielą się na trzy podstawowe grupy:

  • podesty ruchome wiszące,
  • podesty ruchome masztowe,
  • podesty ruchome przejezdne (w tym samojezdne).

 

Podesty ruchome wiszące składają się z platformy roboczej, lin nośnych i lin bezpieczeństwa, wciągarki (zamontowanej na platformie roboczej lub konstrukcji nośnej podestu), konstrukcji nośnej podestu (zamontowanej na dachu budynku lub specjalnym torze będącym elementem budynku). Podesty mogą być na stałe zamontowane na obiekcie budowlanym, służące do konserwacji tego obiektu lub instalowane jedynie na określony czas w celu wykonania danej pracy. Platforma robocza zaczepiona jest do liny nośnej za pomocą wieszaka, może mieć jeden punkt zaczepienia (zawieszenie jednopunktowe) lub kilka (zawieszenie dwupunktowe, wielopunktowe).

Podesty ruchome masztowe (często też zwane samowznoszącymi się) składają się z platformy roboczej, masztu (jednomasztowe) lub masztów (dwumasztowe), po której porusza się platforma robocza, podstawy (podwozia), na której spoczywa maszt, mechanizmu napędowego służącego do przemieszczania platformy roboczej. Maszt zbudowany jest zazwyczaj z konstrukcji kratownicowej, a najczęściej stosowanym mechanizmem podnoszenia jest dźwignik zębatkowy, który przemieszcza platformę roboczą wzdłuż masztu. Podwozie podestu wykonane jest w postaci wózka przystosowanego do holowania.

Podesty ruchome przejezdne zbudowane są z podwozia, platformy roboczej oraz konstrukcji nośnej połączonej z podwoziem, na której zamontowana jest platforma robocza. Podesty ruchome przejezdne mogą być zamontowane na podwoziach z własnym napędem jazdy (podesty samojezdne) lub podwoziach przystosowanych do holowania na przyczepach, przemieszczanych z jednego miejsca pracy na inne (podesty przewoźne, ciągnione). Podwozie z własnym napędem może być kołowe lub gąsienicowe (tego typu podesty nazywane bywają też często wolnobieżnymi, nie są dopuszczone do ruchu drogowego). Szczególną grupę podestów ruchomych przejezdnych stanowią podesty zamontowane na podwoziu samochodowym, dopuszczonym do ruchu drogowego (podesty samojezdne samochodowe). 

 

Ze względu na rodzaj konstrukcji nośnej (wysięgnika) podpierającej platformę roboczą podesty ruchome przejezdne można podzielić na podesty: 

  • teleskopowe (konstrukcja nośna ma postać teleskopowego masztu),
  • przegubowe (konstrukcja nośna ma postać łamanego przegubowo masztu),
  • nożycowe (konstrukcja nośna ma postać dwóch dźwigni dwuramiennych połączonych w środku sworzniem pozwalającym na obrót dźwigni, składanie i rozkładanie mechanizmu nożycowego pozwala na ruch platformy roboczej w pionie),
  • przegubowo-teleskopowe.

 

Ze względu na rodzaj napędu podesty ruchome można także podzielić na:

  • ręczne,
  • elektryczne,
  • hydrauliczne.

 

Parametry techniczne podestów ruchomych

Udźwig nominalny Q [kg] jest to największe obciążenie, określone przez wytwórcę, jakie może przenieść platforma robocza podestu ruchomego podczas normalnej pracy.

Wymiary platformy roboczej [m] - długość i szerokość rzutu poziomego platformy roboczej (łącznie z przedłużeniem platformy).

Maksymalna wysokość platformy roboczej [m] - największa odległość pionowa od poziomu ustawienia to największa odległość pionowa od poziomu ustawienia podestu ruchomego do poziomu podłogi platformy roboczej.

Zasięg roboczy platformy roboczej [m] - odległość pozioma miedzy osią obrotu podestu ruchomego przejezdnego, a skrajnym położeniem platformy roboczej.

Maksymalna wysokość robocza [m] - największa odległość pionowa od poziomu ustawienia podestu ruchomego przejezdnego do poziomu przy którym osoba (osoby) znajdująca się na platformie roboczej może wykonywać w sposób bezpieczny prace. 

Obszar roboczy podestu ruchomego przejezdnego - przestrzeń przeznaczona do użytkowania platformy roboczej w ramach określonego udźwigu, w normalnych warunkach pracy. Obszar roboczy wyznaczany jest  maksymalną wysokością roboczą i zasięgiem roboczym platformy roboczej, przy określonym udźwigu. Podest może mieć więcej niż jeden obszar roboczy. Niektórzy wytwórcy oznaczają obszar roboczy przy pełnym obrocie wysięgnika z platformą roboczą.

Prędkość podnoszenia (opuszczania) platformy roboczej [m/s] - prędkość pionowego przemieszczania platformy roboczej obciążonej udźwigiem nominalnym. Przy podestach przejezdnych z nożycowym lub teleskopowym mechanizmem podnoszenia często zamiast prędkości podawany jest czas podnoszenia (opuszczania) w sekundach.

Prędkość obrotu [m/s] - prędkość pozioma (w przypadku obrotu wysięgnika z platformą roboczą) zewnętrznej krawędzi platformy roboczej, mierzona przy maksymalnym zasięgu wysięgnika wraz z platformą.

Kąt obrotu [stopnie] - kąt o jaki może obrócić się wysięgnik wokół osi obrotu podestu.

Kąt obrotu platformy roboczej [stopnie] - kąt obrotu platformy roboczej względem wysięgnika.

Rozstaw podpór podwozia [m] - rozstaw podpór w rzucie poziomym.

Prędkość jazdy podestu - prędkość jazdy urządzenia w ruchu ustalonym po płaszczyźnie poziomej.

Wymiary gabarytowe podestu [m] - w pozycji złożonej lub przygotowanej do transportu (długość x szerokość x wysokość).

Masa podestu [kg, t] - łączna masa wszystkich części podestu ruchomego przejezdnego przygotowanego do pracy, bez obciążenia.

 

zapoznaj się z ofertą podestów ruchomych >>

 

Galeria

BLOG