×

Układnice magazynowe

Układnice są urządzeniami pozwalającymi na łatwą automatyzację procesu składowania ładunków w magazynie. Przemieszczają się wzdłuż korytarzy regałowych. Załadunki i wyładunki realizowane są w trakcie jednego cyklu pracy dźwignicy, co zapewnia wysoką efektywność urządzenia.

 

Istnieje możliwość optymalizacji parametrów układnic w zakresie :

 • udźwigu/ładowności,
 • wymiarów ładunku,
 • wysokości składowania,
 • czasu cyklu,
 • wydajności.

 

Zalety zastosowania układnic w procesie logistycznym: 

 • automatyzacja procesu na wejściu i wyjściu ładunku,
 • stała kontrola i aktualizacja stanu magazynu,
 • eliminacja błędów wynikających z ręcznego zarządzania magazynem,
 • możliwość dostosowania do specyfiki branży, np. temperatura składowania, wilgotność itd.,
 • koordynacja i optymalizacja ruchu wszystkich układnic w magazynie,
 • bezpieczeństwo , poprzez zabezpieczenie korytarzy przed wtargnięciem człowieka,
 • łatwość obsługi i konserwacji.

 

WMS (ang. warehouse management system) - system zarządzający magazynem, który rejestruje rozmieszczenie wszystkich materiałów w magazynie i prowadzi inwentaryzację w czasie rzeczywistym.

 

Klasyfikacja układnic magazynowych

Ze względu na konstrukcję wyróżnia się następujące rodzaje układnic:

 • jednokolomnowe (tzw. słupowe), w której ustrój nośny stanowi słup,
 • dwukolomnowe (tzw. ramowe), w której ustrój nośny stanowi rama,
 • przejezdne na szynach,
 • przejezdne podwieszane.

 

Ze względu na rodzaj sterowania wyróżnia się układnice:

 • sterowane ręcznie,
 • sterowane półautomatycznie,
 • sterowanie automatycznie.

 

Ze względu na rodzaj mechanizmu podającego/pobierającego rozróżniamy układnice wyposażone w: 

 • chwytak,
 • widły,
 • przenośnik. 

 

Podstawowe parametry techniczne

Udźwig [t,kg] - maksymalna waga ładunku przenoszona przez układnice.

Wysokość maksymalna [m] - wysokość poziomu składowania liczona od podłoża.

Maksymalne wymiary ładunku [m] - gabaryty ładunku, które związane są z korytarzem transportowym i wymiarami miejsca składowania. 

Prędkości robocze:

Prędkość jazdy układnicy [m/min] - prędkość jazdy w ruchu ustalonym z ładunkiem o masie równiej udźwigowi.

Prędkość podnoszenia/opuszczania [m/min] - prędkość pionowego przemieszczania ładunku w ruchu ustalonym o masie równiej udźwigowi.

Prędkość wysuwu/powrotu [m/min] - prędkość pozioma w ruchu ustalonym w czasie odkładania lub pobierania ładunku z regału. 

Przyspieszenia ruchów roboczych [m/s2]: parametr określający szybkość zmiany prędkości (jazdy układnicy, podnoszenia, wysuwu).

 

zapoznaj się z ofertą układnic magazynowych >>

 

Galeria

BLOG