×

Urządzenia do manipulacji kontenerami

W portach oraz terminalach przeładunkowych do manipulacji kontenerami oraz ich transportu pomiędzy nabrzeżem, a strefą magazynowania oraz pomiędzy strefą magazynowania a zewnętrznymi środkami transportu wykorzystuje się szereg urządzeń z grupy dźwignic oraz wozów i wózków transportowych.

 

W grupie tych specjalistycznych urządzeń wymienić możemy:

 • żurawie portowe (harbour cranes):
  • samojezdne (mobile cranes),
  • pływające (floating cranes),
  • szynowe (portal harbour cranes on rails);
 • suwnice bramowe, nabrzeżowe do załadunku i rozładunku kontenerów (ship-to-shore cran
 • wozy bramowe podsiębierne (gantry carriers): 
  • sztaplujące (straddle carriers) ,
  • szybkiego transportu (sprinter carries);
 • suwnice bramowe do układania kontenerów (gantry cranes):
  • na kołach ogumionych (rubber-tyred gantry cranes),
  • montowane na szynach (rail-mounted container gantry crane),
  • automatyczne (automated stacking crane);
 • wózki podnoszące (lift trucks):
  • do manipulacji kontenerami (reach stacker),
  • manipulatory pustych kontenerów (empty container handler),
  • manipulatory pełnych kontenerów (full container handler),
  • wózki widłowe (forklift truck);
 • wozy transportowe (guided vehicles):
  • automatyczne wozy transportowe (automated guided vehicles),
  • automatyczne wozy transportowe z podnoszeniem (automated guided vehicles with lift);

Dobór urządzeń stanowiących wyposażenie konkretnego terminalu zależy od stopnia automatyzacji procesu załadunku i rozładunku (terminale automatyczne, półautomatyczne, obsługiwane ręczne), a tym samym od stopnia jego wydajności.

 

zapoznaj się z ofertą urządzeń do manipulacji kontenerami >>

 

Galeria

BLOG