×

Urządzenia przeładunkowe

Urządzenia przeładunkowe to urządzenia transportu bliskiego, które nie posiadają mechanizmu podnoszenia i w związku z tym nie są typowymi dźwignicami. Z uwagi na ich wysoką wydajność i efektywność przeładunku są alternatywą dla dźwignic w przeładunku materiałów sypkich. Często stanowią uzupełnienie procesów transportowych w ciągach technologicznych, transportując ładunki w obszarach, gdzie zastosowanie dźwignicy jest niemożliwe.

 

Urządzenia przeładunkowe

Ładowarki, ładowarko-zwałowarki oraz zwałowarki to urządzenia przeładunkowe znajdujące zastosowanie w kopalniach, węzłach przeładunkowych, elektrowniach, elektrociepłowniach opalanych miałem węglowym. Wśród ładowarek należy wyróżnić ładowarki portalowe połączone z systemem przenośników dedykowanych do obsługi instalacji odsiarczania spalin lub w magazynach gipsu.

Przenośniki to urządzenia transportu bliskiego o ruchu ciągłym, przeznaczone do przemieszczania materiałów masowych: materiałów sypkich w kopalniach, elektrowniach, portach, bazach przeładunkowych, na składowiskach, placach budów lub określonych ładunków, jak np. kartony, worki, skrzynki itp. w liniach montażowych, pracach magazynowych itp. Przenośniki poruszają się po określonym torze w poziomie lub pod odpowiednim kątem.

Wywrotnice wagonowe to urządzenia służące do rozładunku wagonów w węzłach rozładunku węgla w elektrowniach, portach i placach składowych.

 

Wozy transportowe

Wozy transportowe to środki transportu bliskiego o zasięgu ograniczonym i ruchu przerywanym, służące do transportu ładunków. Są podstawą łączenia elementów procesu produkcyjnego w różnych gałęziach przemysłu, np. produkcja generatorów, hutnictwo, cynkowanie itp. Ich zadaniem jest transport elementów konstrukcji lub maszyn do innej nawy hali produkcyjnej lub z hali na plac składowy przez obszary nieudźwigowione. Udźwig wozów transportowych dopasowany jest do specyfiki procesu, który obsługują, może sięgać do kilkuset ton. 

 

Przesuwnice

Najbardziej znanym zastosowaniem przesuwnic jest przemieszczanie pojazdów szynowych z toru na tor. Przesuwnice znalazły szersze zastosowanie technologiczne również do transportowania innych ciężkich elementów w przemyśle: w procesach produkcyjnych, montażowych oraz przy produkcji materiałów budowlanych. Udźwig przesuwnic może sięgać nawet kilkuset ton.

 

zapoznaj się z ofertą urządzeń przeładunkowych >>

 

Galeria

BLOG