×

Żurawie portowe i stoczniowe

Żurawie portowe lub stoczniowe to żurawie o specjalnym zastosowaniu.

Żurawie portowe (pot. nazywane dźwigami portowymi) służą do przeładunku towarów ze statków na nabrzeże lub odwrotnie. Żurawie te są tak skonstruowane, że mogą wykonywać kilka ruchów jednocześnie: podnosić/opuszczać ładunki, obracać się wokół własnej osi, zmieniać nachylenie wysięgnika, a także przemieszczać się wzdłuż nabrzeża. 

Żurawie stoczniowe znajdują zastosowanie przy montażu i remoncie obiektów pływających. 

Szczególnym rodzajem żurawi portowych i stoczniowych są żurawie pływające. Są to specjalistyczne jednostki pływające, stosowane tam, gdzie zastosowanie innych żurawi jest niemożliwe. Mogą być zabudowane na barce lub specjalnych pontonach. Odrębność nazwy żurawi portowych od stoczniowych bierze się z różnic w charakterze pracy, parametrach roboczych, udźwigach i prędkościach roboczych. Zarówno żurawie portowe, jak i stoczniowe są zwykle montowane na szynowym podwoziu. Mechanizm wypadu jest przeważnie czteroprzegubowy, gdzie cały mechanizm wychyla się w taki sposób, że przenoszony ładunek pozostaje zawsze na tej samej wysokości, a dopiero po osiągnięciu odpowiedniego położenia ładunek opuszczany jest (lub podnoszony) za pomocą cięgnika.

 

Klasyfikacja żurawi portowych i stoczniowych

 Ze względu na konstrukcję układu wypadowego wyróżniamy żurawie: 

  • 4-przegubowe, 
  • wysięgnikowe, z kompensacją linową. 

 

Ze względu na konstrukcję wózka, na którym mocowana jest część obrotowa żurawia wyróżniamy: 

  • żurawie portalowe (bramowe) szynowe, 
  • żurawie portalowe (bramowe) na kołach ogumionych, 
  • żurawie mocowane na cokole, 
  • żurawie samojezdne. 

 

Główne parametry żurawi portowych i stoczniowych

Udźwig [t]

Maksymalny wysięg [m]

Maksymalna wysokość podnoszenia [m]

Prędkość podnoszenia [m/min]

Prędkość zmiany wysięgu [m/min]

Prędkość obrotu [1/min]

Prędkość jazdy żurawia

 

zapoznaj się z ofertą żurawi portowych i stoczniowych >>

 

Galeria

BLOG