×

Żurawie samojezdne

Żuraw samojezdny to dźwignica zabudowana na typowym, odpowiednio wzmocnionym podwoziu samochodu ciężarowego lub na specjalnie skonstruowanym podwoziu samojezdnym, czerpiący napęd z jednego lub dwóch silników, z których jeden służy wyłącznie do napędu jazdy.

Żuraw samojezdny składa się z wciągarek i wychylnego wysięgnika osadzonego na obrotowym pomoście (kolumnie), co zapewnia podnoszenie i opuszczanie ciężaru oraz jego przemieszczanie przez obrót pomostu i zmianę wysięgu. Maszyna może pracować w dwóch trybach: transportowym i dźwigowym. W trybie pracy dźwigowej, podwozie, w celu zapewnienia stabilności, jest zwykle podnoszone na wysuwnych podporach (łapach), będących częścią urządzenia.

Żurawie samojezdne znajdują zastosowanie najczęściej w budownictwie przy montażu obiektów przemysłowych, wykorzystywane są do prac transportowych i przeładunkowych na terenie zakładów pracy, w portach, na składowiskach, w bazach transportowych itp.

 

Klasyfikacja żurawi samojezdnych

W zależności od rodzaju podwozia, na którym zamontowany jest żuraw, wyróżniamy:

  • żurawie samochodowe,
  • żurawie jezdniowo-terenowe,
  • żurawie terenowe kołowe,
  • żurawie gąsienicowe.

 

Ze względu na rodzaj napędu można wyróżnić żurawie samojezdne z napędem: 

  • spalinowo - mechanicznym,
  • spalinowo - elektrycznym,
  • spalinowo – hydraulicznym.

 

Parametry techniczne żurawi samojezdnych

Udźwig żurawia [t, kg] - maksymalna wartość obciążenia, dla której zaprojektowano urządzenie, i dla której producent zapewnia prawidłową jego pracę. Dla żurawi maksymalny udźwig jest przyjmowany dla najmniejszej dopuszczalnej długości wysięgnika lub wysięgu. Do udźwigu nie wlicza się masy zblocza dolnego, haka – czyli ogólnie urządzeń niezdejmowalnych. Uwaga!: Udźwig żurawia należy zmniejszyć o masę osprzętu (jak np. chwytak, trawersa itp.).

Należy pamiętać, że w żurawiach udźwig zależy od:
a) długości wysięgu,
b) długości wysięgnika,
c) kąta pochylenia wysięgnika,
d) rodzaju olinowania,
e) sposobu podparcia żurawia.

Moment udźwigu [Tm; kNm] - wielkość charakteryzująca zdolność żurawia do przenoszenia ładunków o danym ciężarze, uwzględniająca zmianę wartości udźwigu w zależności od wysięgu. Moment udźwigu należy rozumieć jako ciężar danego ładunku zawieszony na danym wysięgu żurawia.

Wysięg [m] - odległość pozioma od osi obrotu części obrotowej żurawia do pionowej osi urządzenia ładunkowego (np. haka).

Wysokość podnoszenia [m] - odległość pionowa od osi ustawienia żurawia do powierzchni oporowej urządzenia ładunkowego, które znajduje się w górnym położeniu roboczym. Uwaga!: Wysokość podnoszenia należy zmniejszyć o wysokość ładunku, oraz długość ewentualnego zawiesia, na którym ładunek jest zawieszony!

Głębokość opuszczania [m] - odległość pionowa od poziomu ustawienia żurawia do urządzenia ładunkowego znajdującego się w maksymalnym dolnym położeniu. Głębokość tą można powiększyć o wysokość ładunku i długość zawiesi.

Kąt obrotu [stopnie] - żuraw samochodowy posiada z reguły możliwość pełnego obrotu wysięgnika, lecz jest ona ograniczona, kiedy na wysięgniku znajduje się ładunek (nie wolno przenosić ładunku nad kabiną samochodu).

Prędkości ruchów roboczych: podnoszenia/ opuszczania [m/min], obrotu [1/m], teleskopowania [m/min]. Prędkość jazdy żurawia samochodowego wyraża się w km/h.

Zdolność pokonywania wzniesień [stopnie] - największe dopuszczalne pochylenie podłoża, które może być pokonane przez żuraw przy stałej prędkości jazdy transportowej. Najczęściej są to wartości średnio 24 – 26 stopni.

Masa żurawia [t] - masa własna żurawia z przeciwwagą i wysięgnikiem podstawowym, bez paliwa, z olejem hydraulicznym i minimalnym roboczym napełnieniem płynami chłodzącymi i smarującymi.

 

zapoznaj się z ofertą żurawi samojezdnych >>

znajdź dostawcę żurawi samojezdnych >>

Galeria

Pytania i odpowiedzi

1. Jak klasyfikujemy żurawie samojezdne?
2. Jakie rodzaje żurawi można wyróżnić ze względu na rodzaj podwozia?
3. Jakie rodzaje napędu stosuje się w żurawiach samojezdnych ?
4. Jakie główne parametry charakteryzują żuraw samojezdny.
5. O czym należy pamiętać, ustalając udźwig żurawia?
6. Co określa moment udźwigu?
7. Masa żurawia a nacisk na oś?
BLOG