×

Konserwacja UTB - uprawnienia wydane przed 01.06.2019 r.

Poniższe kategorie uprawnień, wydawane na podstawie wcześniejszej wersji Ustawy o Dozorze Technicznym z dnia 21.12.2000 r.

Uprawnienia UDT do obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego wydane przed 01.06.2019 r. były bezterminowe. Od dnia wejścia w życie nowej ustawy tj. od 01.01.2019 roku okres ważności tych uprawnień wynosi 5 lat. Oznacza to iż zachowają one ważność do 01.01.2024 r.

Posiadacze „starych” uprawnień będą musieli przedłużać ich ważność w Urzędzie Dozoru Technicznego (w formie oświadczenia lub ponownie przystępując do egzaminów kwalifikacyjnych).

 

Grupy urządzeń

1.    Dźwigi osobowe i towarowe

 • z napędem elektrycznym
  • ze sterowaniem stycznikowo-przekaźnikowym
  • ze sterowaniem mikroprocesorowym
 • z napędem hydraulicznym
  • ze sterowaniem stycznikowo-przekaźnikowym
  • ze sterowaniem mikroprocesorowym
 • dźwigi towarowe małe

2.    Dźwigi budowlane

 • towarowe
 • towarowo-osobowe

3.    Urządzenia dla osób niepełnosprawnych

4.    Suwnice, wciągniki i wciągarki

 • ogólnego przeznaczenia
 • specjalnego przeznaczenia

5.    Wciągarki i wciągniki

 •  ogólnego przeznaczenia
 • specjalnego przeznaczenia

6.    Żurawie:

 • wieżowe
 • samojezdne i przeładunkowe (przenośne)
 • przeładunkowe (przenośne)
 • stacjonarne i przewoźne
 • stoczniowe i portowe

7.    Podesty:

 • wiszące
 • masztowe
 • przejezdne
 • platformy załadowcze, w tym do transportu osób

8.    Układnice magazynowe

9.    Dźwignice linotorowe

10.    Wyciągi towarowe:

 • stacjonarne, przewoźne i przenośne
 • wyciągi statków

11.    Dźwigniki:

 • podnośniki pojazdów, w tym systemy do parkowania pojazdów
 • stacjonarne, przewoźne i przenośne
 • montowane na pojeździe

12.    Urządzenia do manipulacji kontenerami

13.    Przenośniki osobowe i towarowe:

 • schody i chodniki ruchome
 • przenośniki dla celów rekreacyjno-rozrywkowych
 • przenośniki towarowe

14.    Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia:

 • wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych
 • wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane

 

BLOG