X
Uwaga
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
×

Przedłużanie uprawnień UDT– stan na dzień 01.01.2022

Do kiedy ważne są zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przed dniem 1 czerwca 2019 r.?

Zachowują one ważność przez okres 5 lat od daty wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy, czyli do 1 stycznia 2024 r. Osoby, spełniające warunki wynikające z ustawy, mogą na podstawie posiadanego zaświadczenia kwalifikacyjnego, wystąpić z wnioskiem o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego. Jeśli nie spełniają warunków, mogą wystąpić z wnioskiem o sprawdzenie kwalifikacji na zasadach ogólnych.

 

Jakie warunki muszę spełnić, aby przedłużyć okres ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego?

Ubiegając się o przedłużenie okresu ważności uprawnień, należy złożyć wniosek, o którym mowa powyżej i spełniać dwa warunki: - wykonywać czynności wynikające z posiadanego zaświadczenia przez 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat oraz- pod rygorem odpowiedzialności karnej złożyć oświadczenie o wykonywaniu tych czynności (art. 23 ust. 2c ustawy).

Stosowne oświadczenie brzmi następująco: Oświadczam, że wykonywałem (-łam) czynności w zakresie określonym we wskazanym w tym wniosku zaświadczeniu kwalifikacyjnym przez co najmniej trzy lata, w okresie ostatnich 5 lat ważności tego zaświadczenia. Jestem świadomy (-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

*Jego treść znajduje się w rubryce C wzoru wniosku o przedłużenie uprawnień.

 

Co oznacza wykonywanie czynności przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia? Czy to jest weryfikowane?

Jako warunek przedłużenia ważności zaświadczenia, przepis podaje jedynie wykonywanie czynności wynikających z zaświadczenia przez 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia. Z przepisu wynika, że składa się oświadczenie- pod rygorem odpowiedzialności karnej- o spełnieniu tego warunku. Nie ma znaczenia, czy okres 3 lat będzie ciągły, czy przerywany. Inne dokumenty oprócz wniosku i oświadczenia nie są wymagane.

 

Czy przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego jest odpłatne?

Nie. Nie pobiera się opłat od czynności przedłużania okresów ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

 

Czy muszę sam wystąpić o przedłużenie okresu ważności uprawnień?

Tak. Przedłużenie okresu ważności uprawnień następuje w drodze wniosku, który można składać, nie czekając do końca okresu ważności zaświadczenia. W przypadku osób posiadających zaświadczenia bezterminowe, wydane przed 1 czerwca 2019 r. wniosek taki musi zostać złożony najpóźniej w terminie 3 miesięcy przed dniem 1 stycznia 2024 r. Wtedy ważność dotychczas wydanego zaświadczenia zostanie przedłużona na kolejne 5 lub 10 lat w zależności od rodzaju kwalifikacji i rodzaju urządzenia.

Wzór wniosku o przedłużenie uprawnień.

 

W jakiej formie powinien być złożony wniosek o przedłużenie kwalifikacji?

Wniosek powinien być pisemny i może mieć formę elektroniczną lub papierową.

 

Jak szybko i bezbłędnie wypełnić wniosek o przedłużenie uprawnień?

Warto skorzystać z generatora wniosków UDT.

Narzędzie to pozwoli nie tylko poprawnie przygotować wniosek, ale podpowie również jakie nowe uprawnia wybrać oraz wskaże adres jednostki dozoru, w której ten wniosek należy złożyć.

 

Kiedy najwcześniej mogę wystąpić z wnioskiem o przedłużenie uprawnień?

Urząd Dozoru Technicznego uruchomił procedurę wymiany uprawnień już od 01. 01.2022 w celu uniknięcia spiętrzenia się wniosków w ostatnim kwartale 2023 roku.

 

Jaka jest forma zaświadczenia wydanego na nowych zasadach?

Nowe zaświadczenia mają postać plastikowych kart identyfikacyjnych wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia MPiT z dnia 21 maja 2019 r.

 

Czym różnią się uprawnienia UDT, TDT, i WDT?

Uprawnienia różnią się tylko forma graficzną karty identyfikacyjnej. W wyniku nowelizacji ustawy o dozorze technicznym występuje równoważność uprawnień bez względu na to, który organ dozoru je wydał: UDT, TDT czy WDT.


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz. U. poz. 1008)

 

Przeczytaj również: 

Przedłużanie uprawnień UDT- w pytaniach i odpowiedziach

Pytania i odpowiedzi

1. Kiedy tracą ważność dotychczasowe uprawnienia bezterminowe UDT?
2. Od kiedy można zacząć ubiegać się o wydanie nowych uprawnień do obsługi lub konserwacji?
3. Na jaki okres będą wydane nowe uprawnienia?
4. Od jakiej daty będzie liczona ważność uprawnień jeśli złożę wniosek w styczniu 2022?
5. Jaki jest sens tak wczesnego składania wniosków o nowe uprawnienia?
6. Jaki jest koszt wydania nowych uprawnień?
7. Czy termin złożenia wniosku o przedłużenie uprawnień wpływa na okres ich ważności ?
BLOG