X
Uwaga
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
×

Przedłużanie uprawnień UDT – regulacje na dzień 01.01.2020

Do kiedy ważne są zaświadczenia kwalifikacyjne, wydane przed dniem 1 czerwca 2019 r.?

Zachowują one ważność przez okres 5 lat od daty wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy czyli 5 lat od dnia 1 stycznia 2019 r. Po tym okresie, tj. po dniu 1 stycznia 2024 r., osoby zainteresowane, spełniające warunki wynikające z ustawy mogą nadal bazując na posiadanym zaświadczeniu kwalifikacyjnym, wystąpić z wnioskiem o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego, albo jeśli nie spełniają warunków, mogą wystąpić z wnioskiem o sprawdzenie kwalifikacji na ogólnych zasadach.

 

Czy przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego jest odpłatne?

Nie, przepisy ustawy o dozorze technicznym stanowią, że nie pobiera się opłat od czynności przedłużania okresów ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

 

Czy muszę sam wystąpić o przedłużenie okresu ważności uprawnień?

Tak, przedłużenie okresu ważności uprawnień następuje w drodze wniosku, który należy złożyć nie później niż w terminie 3 miesięcy przed dniem upływu okresu ważności zaświadczenia. W przypadku osób posiadających zaświadczenia dotychczas bezterminowe, wydane przed 1 czerwca 2019 r. wniosek taki musi zostać złożony w terminie 3 miesięcy przed dniem 1 stycznia 2024 r. Wtedy ważność dotychczas wydanego zaświadczenia zostanie przedłużona na kolejne 5 lub 10 lat - w zależności od rodzaju kwalifikacji i rodzaju urządzenia.

Wzór wniosku o przedłużenie uprawnień.

 

Jakie warunki muszę spełnić i jak je udokumentować, aby przedłużyć okres ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego?

Ubiegając się o przedłużenie okresu ważności uprawnień należy złożyć wniosek, o którym mowa powyżej i spełniać dwa warunki: - wykonywać czynności wynikające z zaświadczenia przez 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat oraz - pod rygorem odpowiedzialności karnej złożyć oświadczenie o wykonywaniu tych czynności (art. 23 ust. 2c ustawy). Stosowne oświadczenie znajduje się w rubryce C wzoru wniosku o przedłużenie uprawnień.

 

Co oznacza „wykonywanie czynności w zakresie określonym w tym zaświadczeniu przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia"? Czy to jest weryfikowane?

Jako warunek przedłużenia ważności zaświadczenia, przepis podaje jedynie wykonywanie czynności wynikających z zaświadczenia przez 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia. Dalej z przepisu wynika, że składa się oświadczenie - pod rygorem odpowiedzialności karnej - o spełnianiu tego warunku. Nie ma znaczenia, czy okres 3 lat będzie ciągły, czy przerywany w czasie tych 5 lat. Inne dokumenty oprócz wniosku i oświadczenia nie są wymagane (zaświadczenia, świadectwa pracy, umowy itp.).

 

W jakiej formie powinien być złożony wniosek o sprawdzenie kwalifikacji?

Wniosek powinien być pisemny i mieć postać elektroniczną lub papierową.

Wzór wniosku o sprawdzenie kwalifikacji.

 

Jak szybko i bezbłędnie wypełnić wniosek o przedłużenie uprawnień?

Warto skorzystać z generatora wniosków UDT.

Narzędzie to pozwoli nie tylko poprawnie przygotować wniosek, ale podpowie również jakie nowe uprawnia wybrać oraz wskaże adres jednostki dozoru, w której ten wniosek należy złożyć.

 

Jaka jest forma zaświadczenia wydanego na nowych zasadach?

Zaświadczenia mają postać plastikowych kart identyfikacyjnych wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia MPiT z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

 

Czym różnią się uprawnienia UDT, TDT, i WDT?

Uprawnienia różnią się tylko forma graficzną karty identyfikacyjnej. W wyniku nowelizacji ustawy o dozorze technicznym występuje równoważność uprawnień bez względu na to który organ dozoru je wydał: UDT, TDT czy WDT.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz. U. poz. 1008)

 

Przeczytaj również: 

Przedłużanie uprawnień UDT- w pytaniach i odpowiedziach

Pytania i odpowiedzi

1. Kiedy tracą ważność dotychczasowe uprawnienia bezterminowe UDT?
2. Od kiedy można zacząć ubiegać się o wydanie nowych uprawnień do obsługi lub konserwacji?
3. Na jaki okres będą wydane nowe uprawnienia?
4. Od jakiej daty będzie liczona ważność uprawnień jeśli złożę wniosek w styczniu 2022?
5. Jaki jest sens tak wczesnego składania wniosków o nowe uprawnienia?
6. Jaki jest koszt wydania nowych uprawnień?
BLOG