×

Testy UDT - pytania egzaminacyjne

Jak wygląda pisemny egzamin UDT dla operatorów

  • test jednokrotnego wyboru – 15 pytań
  • czas trwania 30 minut
  • zaliczenie gwarantuje prawidłowa odpowiedź na 11 z 15 pytań

 

Pamiętaj!

Opanowanie odpowiedzi na poniższe pytania traktuj jako pomoc w przygotowaniu do egzaminu UDT z wiedzy teoretycznej.

Samo opanowanie odpowiedzi na pytania nie zastąpi ci pełnej wiedzy oraz umiejętności praktycznych, przekazywanych podczas szkoleń stacjonarnych w ośrodkach szkoleniowych.

 

Testy UDT - pytania egazaminacyjne

Dźwigi budowlane
Dźwigi towarowo-osobowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne
Podesty ruchome masztowe
Podesty ruchome przejezdne
Podesty ruchome stacjonarne
Podesty ruchome wiszące
Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia
Układnice
Urządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych
Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
Wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia
Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
Wyciągi towarowe
Żurawie przewoźne i przenośne
Żurawie samojezdne
Żurawie stacjonarne
Żurawie szynowe
Żurawie wieżowe i szybkomontujące

BLOG