X
Uwaga
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
×

Projektowanie

Pojektowanie to działanie lub zespół działań podejmowanych w celu osiągnięcia określonego celu. W przypadku projektowania dźwignic polega ono na wykonaniu dokumentacji technicznej służącej do wytworzenia nowej dźwignicy.

 

Projekt nowej dźwignicy

Projektowanie nowej dźwignicy polega na wykonaniu projektu całkowicie nowego urządzenia i obejmuje następujące czynności: 

 • zapoznanie się z parametrami techniczno-użytkowymi nowego urządzenia,
 • przeprowadzenie analizy ryzyka zapobiegającej możliwości powstania wypadków,
 • wykonanie projektu wstępnego oraz jego zatwierdzenie,
 • wykonanie rysunków wykonawczych poszczególnych elementów dźwignicy,
 • wykonanie dokumentacji montażowej dźwignicy,
 • wykonanie testów urządzenia oraz wprowadzenie niezbędnych zmian umożliwiających bezpieczną eksploatację,
 • wykonanie dokumentacji eksploatacyjnej obejmującej min. instrukcję obsługi, instrukcję konserwacji, listę części, deklarację CE itp.

 

Różnice pomiędzy projektowaniem naprawy i modernizacji

Wykonanie dokumentacji naprawy polega na odtworzeniu dokumentacji zużytych elementów, ich wykonaniu oraz opracowaniu dokumentacji wymiany tychże elementów w dźwignicy bez ingerencji w konstrukcję . Użyte elementy muszą być tożsame z dotychczas stosowanymi.

Modernizacja dźwignicy polega na wymianie elementu lub zespołu maszyny, który zmieni jej podstawowe parametry techniczno-ruchowe. W takim przypadku konieczne jest wykonanie dokumentacji elementów lub zespołów, które mają być wymienione, wykonanie dokumentacji przeróbki dźwignicy w celu zabudowy nowych elementów, wykonanie nowej dokumentacji eksploatacyjnej w zakresie obejmującym jej modernizację.

 

Przepisy określające proces projektowania dźwignic

Podstawowymi przepisami określającymi zasady projektowania dźwignic są Dyrektywy WE:

 • 95/16/WE (Lifts) dotycząca dźwigów,
 • 2006/42/WE (MD) (do 29.12.2009 r.: 98/37/WE) dotycząca maszyn,
 • 2004/108/WE (EMCD) dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej,
 • 2006/95/WE (LVD) dotycząca sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytku w określonych zakresach niskich napięć,

oraz normy z nią zharmonizowane.

W przypadku dźwignic ważnym dokumentem w przygotowaniu dokumentacji jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego.

 

Bezpieczeństwo eksploatacji a proces projektowania

Podczas projektowania dźwignic należy zawsze mieć na uwadze bezpieczeństwo osób obsługujących dźwignice jak i serwisujących je. W tym celu należy wykonać analizę ryzyka oraz wyeliminować potencjalne możliwości powstania sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu osób obsługujących bądź serwisujących dźwignicę Dodatkowo, jeśli urządzenie ma być zabudowane w miejscu eksploatacji, należy uwzględnić warunki zabudowy dźwignicy, aby jej zabudowa czy też funkcjonowanie nie stwarzało sytuacji niebezpiecznych. Wszelkie zagrożenia powinny być uwzględnione na etapie projektowania urządzenia i wyeliminowane lub ograniczone. Podstawowym dokumentem określającym zasadność oraz możliwość zastosowania określonych rozwiązań technicznych i realizacyjnych są odpowiednie normy PN-EN ISO dotyczące bezpieczeństwa maszyn lub dźwigów. Rozwiązania stosowane w dźwignicach muszą pozwolić na uzyskanie wymaganego poziomu bezpieczeństwa.

Galeria

BLOG