Największe projekty
Technologie
Usługi

Wczesne diagnozowanie problemów dzięki inspekcji mikroskopowej: dogłębne badanie mechanizmów suwnic

Redakcja Dzwignice.info
07.03.2019
0
Suwnice w magazynie bel w papierni Palm pracują przez całą dobę

Produkcja papieru falistego: z maszyny papierniczej nr 6 (PM6) w papierni Palm w niemieckim Wörth am Rhein wychodzi co roku około 650 000 ton tego wszechstronnego surowca opakowaniowego o gramaturach sięgających 160 g/m2. Gigantyczne bele papieru trzeba bezpiecznie przenosić o każdej porze dnia i nocy, więc zainstalowane w zakładzie dwudźwigarowe suwnice pomostowe muszą pracować bez zarzutu. Specjaliści Konecranes przeprowadzili szczegółową analizę oleju przekładniowego suwnic i zbadali stan samych przekładni kamerą endoskopową.

Papier wciąż należy do najważniejszych produktów w gospodarce — według danych niemieckiego stowarzyszenia producentów papieru branża papiernicza sprzedała w 2017 r. około 23 milionów ton papieru, kartonu i tektury, co oznacza wzrost o 1,4% w porównaniu z rokiem 2016. Szczególnie ważnym odbiorcą papieru jest branża opakowań. Tylko w ubiegłym roku sprzedaż w tym sektorze wzrosła o 3,4%. Właśnie ten rynek obsługuje maszyna papiernicza nr 6 (PM6) w papierni Palm w Wörth am Rhein. Maszyna wytwarza co roku 650 000 ton papieru falistego, a w różnych etapach jego produkcji bierze udział 11 dwudźwigarowych suwnic pomostowych, z których każda odgrywa własną, istotną rolę. Potężne bele papieru trzeba bezpiecznie przenosić o każdej porze dnia i nocy, więc wciągniki wszystkich 11 suwnic w zakładzie muszą zawsze być idealnie sprawne. Z tego względu firma Palm zleciła specjalistom Konecranes skontrolowanie stanu ośmiu najważniejszych suwnic.

Dogłębna ocena stanu przekładni suwnicy: analiza oleju Konecranes pozwala identyfikować ślady zużycia części w postaci cząstek rdzy lub metalu, a dzięki temu zapobiegać nieplanowanym przestojom.jpg

Po wykonaniu analizy oleju i badania kamerą endoskopową technicy zidentyfikowali problem mogący w przyszłości zagrozić płynności produkcji i w całości wymienili jeden z wciągników.

Nieprzerwana praca rekordowej maszyny papierniczej

W papierni Palm w Aalen w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia wszystko kręci się wokół papieru makulaturowego. Dziewięć maszyn papierniczych w pięciu zakładach co roku wytwarza około 2,2 miliona ton papieru gazetowego i falistego. Produkcja papieru trwa nieprzerwanie przez całą dobę, co wiąże się z dużymi wymaganiami względem sprawności 11 suwnic pomostowych pracujących w zakładzie w Wörth am Rhein od chwili uruchomienia produkcji w 2002 r. Zespół suwnic przenosi i odkłada gotowe bele papieru o masie liczonej w tonach.

Suwnice pracują dzień i noc, mówi Sven Bohrer, inżynier elektryk w papierni Palm. Awaria nawet jednej z nich wymagałaby zatrzymania lub znacznego spowolnienia produkcji do czasu rozwiązania problemu, co oczywiście oznaczałoby dla nas opóźnienia i straty finansowe. Aby nie dopuścić do awarii, technicy Konecranes przeprowadzili analizę oleju przekładniowego wciągników 8 z 11 suwnic dwudźwigarowych używanych w zakładzie Palm. Z oleju można się wiele dowiedzieć o stanie urządzeń, gdyż zawarte w nim zanieczyszczenia i cząstki ścieranego metalu pozwalają z dużą dokładnością ocenić stan całej przekładni. Nico Zamzow, wiceprezes Konecranes ds. usług przemysłowych dla środkowego regionu EMEA, wyjaśnia zalety tej metody inspekcji: Wykonanie analizy oleju pozwala chronić suwnicę. Dzięki tej metodzie można szybko zidentyfikować i naprawić wszelkie uszkodzenia. Operatorzy suwnic otrzymują też szczegółowy raport z analizy, który pozwala im optymalizować prace konserwacyjne i serwisowe, a tym samym znacznie zwiększać żywotność suwnic.

Ważnym elementem prowadzonego przez Konecranes badania CRS jest sprawdzenie systemów podnoszących w poszukiwaniu śladów zużycia

Przystępując do analizy oleju w zakładzie Palm, specjaliści Konecranes pobrali próbki z przekładni wciągników ośmiu suwnic dwudźwigarowych. Badaniem próbek zajmuje się nasze laboratorium, które specjalizuje się w analizach dotyczących przemysłowych układów napędowych. Technicy laboratoryjni porównują bieżący stan oleju z próbkami pobranymi w 2016 r. oraz z parametrami projektowymi określonymi przez producenta, mówi Nico Zamzow. W ten sposób możemy dodatkowo identyfikować trendy, aby uzyskać pełen obraz zmian kondycji skrzynki przekładniowej. Jakie wyniki dostarczono firmie Palm? Siedem z ośmiu badanych suwnic okazało się być w dobrym stanie — ich olej przekładniowy nie zawierał znaczących ilości ciał obcych ani niepożądanych substancji mogących świadczyć o zużyciu części lub zanieczyszczeniu. Jednak w próbce oleju ze zautomatyzowanej suwnicy nr 5 pracującej w magazynie bel stwierdzono istotny wzrost zawartości cząstek wskazujących na zużycie części, a w raporcie z analizy laboratorium znalazło się odpowiednie ostrzeżenie. Mówi Nico Zamzow: Jeśli olej zawiera cząstki żelaza, może to sygnalizować nadmierne zużycie części wymagające bliższego przyjrzenia się danemu wciągnikowi.

Rozwiązanie problemu poprzez badanie niezawodności suwnicy

Jeśli przyczyna nadmiernego zużycia nie zostanie zidentyfikowana i usunięta, może dojść do trwałego uszkodzenia przekładni. Jeśli przekładnia ulegnie zakleszczeniu pod obciążeniem, gdy na haku znajduje się bela papieru, zdjęcie ładunku i naprawienie suwnicy jest zadaniem bardzo trudnym, wyjaśnia Nico Zamzow. W poszukiwaniu śladów uszkodzeń specjaliści Konecranes przeprowadzili badanie niezawodności suwnicy (CRS). Modułowy proces analizy obejmuje sprawdzenie wszystkich elementów istotnych dla bezpieczeństwa, w tym przekładni wciągnika, konstrukcji stalowej, silników i instalacji elektrycznej suwnicy. Technicy serwisu rozmawiają też z operatorami i serwisantami suwnicy. Wyniki analiz są zestawiane w formie szczegółowego raportu dla właściciela suwnicy, zawierającego konkretne zalecenia dotyczące dalszych działań. W przypadku firmy Palm specjaliści Konecranes zbadali stan problematycznego wciągnika za pomocą kamery endoskopowej o wysokiej rozdzielczości. Używamy endoskopu podobnie jak lekarze — dzięki niemu możemy dotrzeć do trudno dostępnych miejsc bez konieczności rozbierania całej przekładni, mówi Nico Zamzow. Do badania CRS używamy specjalnego endoskopu przemysłowego odpornego na działanie smarów i olejów, do którego możemy zakładać różne soczewki.

11 dwudźwigarowych suwnic pomostowych pracuje w hali papierów dużych rozmiarów w całkowicie zautomatyzowanym magazynie bel

Po badaniu endoskopowym technicy Konecranes nie mają już wątpliwości: konieczna będzie wymiana przekładni wciągnika. Niezbędna też będzie regeneracja bębna liny, wspornika bębna, zespołu pierścienia ślizgowego, sprzęgu cylindra i sprzęgu silnika. Ponieważ udało się wcześnie wykryć nadmierne zużycie, mogliśmy wymienić starą przekładnię na nową bez zakłócania produkcji i bez stwarzania zagrożenia, podsumowuje Nico Zamzow.

Analiza oleju to sprawdzone narzędzie serwisowe pozwalające wcześnie identyfikować problemy, a tym samym minimalizować ryzyko zakłóceń produkcji i zagrożeń. Obecnie już standardowo oferujemy tę usługę naszym istniejącym klientom z Polski, mówi Grzegorz Kozak, Konecranes Industrial Service District Manager.

Niezagrożone przenoszenie

Papiernia Palm będzie również w przyszłości korzystać z usług konserwacji i serwisu oferowanych przez firmę Konecranes. Jürgen Friedmann, kierownik ds. mechaniki w papierni Palm, jest bardzo zadowolony z rezultatów: Specjaliści Konecranes mieli bardzo elastyczne podejście do naszych wymagań względem dostępności i wydajności pracy suwnic. Dzięki analizie oleju i badaniu endoskopowemu nasze suwnice będą pracować bezproblemowo przez wiele kolejnych lat.


Analiza oleju
Badanie kamerą endoskopową
Badanie suwnic
Bele papieru
Diagnostyka suwnic
Konecranes
Maszyna papiernicza
Produkcja papieru
suwnice dwidźwigarowe
Suwnice konecranes

Poprzedni Następny
Dodaj komentarz
Komentarze 0
Zobacz także