Produkty

Żywotność żurawia wieżowego

Redakcja Dzwignice.info
20.04.2017
0
fotolia.com, 87900119 | Autor: ilkercelik

Żurawie wieżowe należą do grupy najwyższych dźwignic a ich wysokość podnoszenia może wynosić nawet 120 metrów. Większość z nich umożliwia przenoszenie dużej ilości ładunków o średniej masie kilku lub kilkunastu ton, a niektóre z nich, są zdolne do przenoszenia ładunku, który może ważyć nawet kilkadziesiąt ton.

Żurawie wieżowe odnajdą się w miejscach szczególnie trudnych, charakteryzujących się niedostępnym terenem, a do ich obsługi potrzebna jest zaledwie jedna osoba. Próba przewożenia dużych i ciężkich elementów konstrukcyjnych przy użyciu standardowych środków transportu jest przedsięwzięciem trudnym, a czasem wręcz niemożliwym.

Wykorzystanie żurawia pozwala w łatwy sposób przenosić materiały z jednego miejsca na drugie, nawet w przypadku dużych odległości, znacząco ułatwiając pracę i pomagając uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

Żywotność żurawia. Jak ją określić?

Dzisiejsze żurawie znacząco różnią się konstrukcyjnie od tych produkowanych w przeszłości i dotyczy to również ich żywotności. Obecnie projektowane żurawie wieżowe posiadają obliczeniową żywotność 15 lat, co jednak przy ich różnym charakterze pracy, różnorodnym spektrum obciążeń powoduje, że niektóre z nich mając nawet 25 lat znajdują się w bardzo dobrym stanie technicznym.

W związku z tym nie ma jednoznacznej liczby lat określającej długość ich użytkowania. W praktyce oznacza to, że o ich eksploatacji decyduje aktualny stan techniczny, który uzależniony jest od wielu czynników.

Żuraw górnoobrotowy CITY Topless MCT 50 / Potain

Okresowo jest on oceniany przez inspektorów UDT, którzy badają stan techniczny maszyny, umożliwiając lub też zakazując jej dalszą eksploatację.
Jednym z ważniejszych czynników mających wpływ na stan techniczny urządzenia jest prawidłowy serwis zgodnie z DTR producenta. Oznacza to, że należy unikać stosowania innych części zamiennych niż te pochodzące z oryginalnych źródeł.\

Drugim z nich jest intensywność eksploatacji. Na wielu budowach prace wykonywane są na 3 zmiany, przez co żywotność żurawia wieżowego może być znacząco mniejsza, niż początkowo zakładany okres. Oznacza to, że rzetelne określenie jest aktualnego stanu technicznego możliwe jest wyłącznie przez inspektorów Urząd Dozoru Technicznego.

Stan techniczny maszyny zależy od wielu czynników, dlatego niemożliwym jest odgórne podanie czasu jej żywotności. Jeżeli podczas dokonywania oględzin osoba reprezentująca UDT stwierdzi, że żurawie mające nawet ponad 20 lat są sprawne i znajdują się w dobrym stanie technicznym, to mogą być w dalszym ciągu użytkowane.

Jednak w takim przypadku zalecana jest większa ostrożność oraz częstsza kontrola stanu technicznego w celu uniknięcia niebezpieczeństwa wypadku.

Żuraw górnoobrotowy Topless MDT 248 J10 / Potain

Jest bardzo prawdopodobne, że już niedługo doczekamy się nowych rozwiązań żurawi wieżowych, które pozwolą zbierać i archiwizować dane dotyczące spektrum obciążeń, ilości cykli wykonanych przez poszczególne mechanizmy, rzeczywistego czasu ich pracy, wykorzystania ich żywotności, a po osiągnięciu żywotności obliczeniowej zablokują możliwość dalszej pracy. Dopiero wykonanie przeglądu technicznego konstrukcji i mechanizmów żurawia wieżowego, wykonanie napraw lub wymiany podzespołów, umożliwi ponowne uruchomienie na założony okres obliczeniowy.

Wydaje się, że nie jest to zbyt odległa perspektywa.


Żuraw
Żuraw wieżowy
żywotność żurawia wieżowego

Poprzedni Następny
Dodaj komentarz
Komentarze 0
Zobacz także