Kalkulator resursuKalkulator logo

Kalkulator resursu dźwignicy

o nieznanej historii eksploatacji

Kalkulator resursu dźwignicy o nieznanej historii eksploatacji pozwala oszacować wykorzystanie resursu bazując na postanowieniach normy PN-ISO 12482-1.
Identyfikacja dźwignicy
ISO
Tc
Fx
D
Dane techniczne urządzenia
kg
kg
Użyj kalkulatora do obliczenia czasu pracy min.
dni
Obciążenie i czas pracy - nieudokumentowane
Wykorzystanie resursu mechanizmu
godz.
godz.
godz.
%
%

Obliczenie wykorzystania resursu

Identyfikacja dźwignicy

Rodzaj dźwignicy: Typ/Nr fabryczny:
Rok produkcji dźwignicy: Okres eksploatacji: -
Grupa natężenia pracy [wg ISO]: Współczynnik Fx:
Projektowany czas eksploatacji [Tc]: Projektowany resurs [D]: h

Dane techniczne urządzenia

Udźwig [kg]: Masa własna osprzętu [kg]:
Ilość minut pracy w ciągu dnia [min]: Ilość dni pracy w roku [dni]:

Obliczanie bezpiecznego okresu eksploatacji mechanizmu

Okres Godzin
pracy
Współczynnik
KMI
Współczynnik
F
Wykorzystanie
resursu
Pozostaje
Od Do H %

Po wykorzystaniu resursu należy:
1) Wykonać przegląd specjalny
2) Wykonać remont kapitalny zgodnie z zaleceniami przeglądu


Błąd wysyłania formularza sprawdź czy wypełniłeś wszystkie pola.