Kalkulator resursuKalkulator logo

Kalkulator resursu dźwignicy

Resurs - projektowany bezpieczny okres pracy urządzenia określony liczbą cykli pracy (dla konstrukcji stalowej) oraz liczbą godzin pracy dla mechanizmów (z obciążeniem nominalnym) w założonym okresie eksploatacji.
Identyfikacja dźwignicy
ISO
Tc
Fx
D
Dane techniczne urządzenia
kg
kg
Użyj kalkulatora do obliczenia czasu pracy min.
dni
cykli
Obciążenie i % czasu pracy
kg
%
kg
%
kg
%
kg
%
kg
%
kg
%
kg
%
kg
%
kg
%
kg
%
Wykorzystanie resursu mechanizmu
godz.
godz.
godz.
%
%
Wykorzystanie resursu konstrukcji
cykli
cykli
cykli
%
%

Dziennik przebiegu eksploatacji

Identyfikacja dźwignicy

Rodzaj dźwignicy: Typ/Nr fabryczny:
Rok produkcji dźwignicy: Okres eksploatacji: -
Grupa natężenia pracy [wg ISO]: Współczynnik Fx:
Projektowany czas eksploatacji [Tc]: Projektowany resurs [D]: h
  Projektowany resurs konstrukcji:

Dane techniczne urządzenia

Udźwig [kg]: Masa własna osprzętu [kg]:
Ilość minut pracy w ciągu dnia [min]: Średnia wysokość podnoszenia [m]:
Prędkość ponoszenia [m/min.]: Cykli na godzinę:
Ilość cykli pracy na dzień:
Ilość godzin pracy dziennie [godz.]: Ilość dni pracy w roku [dni]:

Obciążenie i % czasu pracy

kg przez % czasu pracy kg przez % czasu pracy
kg przez % czasu pracy kg przez % czasu pracy
kg przez % czasu pracy kg przez % czasu pracy
kg przez % czasu pracy kg przez % czasu pracy
kg przez % czasu pracy kg przez % czasu pracy

Obliczanie bezpiecznego okresu eksploatacji mechanizmu

Okres Godzin
pracy
Współczynnik
KMI
Współczynnik
F
Wykorzystanie
resursu
Pozostaje
Od Do H %

Obliczanie bezpiecznego okresu eksploatacji konstrukcji

Okres Cykli
pracy
Współczynnik
kmi
Współczynnik
F
Wykorzystanie
resursu [c]
Pozostaje
Od Do c %

Błąd wysyłania formularza sprawdź czy wypełniłeś wszystkie pola.