×

Czynności niedozwolone podczas obsługi suwnic

Operator suwnic musi pamiętać o przestrzeganiu przepisów obsługi – niedotrzymanie wszystkich wymogów znacznie zwiększa ryzyko wypadków przy pracy. 

ERGON Ośrodek Doskonalenia Kadr

ERGON Ośrodek Doskonalenia Kadr

ul. Warszawska 58c/47
02-496 Warszawa


tel. kom. 504 010 044, 602 348 088
fax. (22) 478 57 29

e-mail: biuro@bhp-ergon.pl
www.bhp-ergon.pl

ZOBACZ PEŁNE DANE

Opis

Każdy kurs na suwnice obejmuje blok tematyczny związany z bezpieczeństwem oraz higieną pracy podczas obsługi urządzeń. Wśród przekazywanych informacji znajdują się również te dotyczące kategorycznie zabronionych czynności podczas operowania suwnicą. Wśród nich znajdują się:

 • operatorem urządzenia nie może zostać osoba bez stosownych uprawnień wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego
 • nie wolno korzystać z urządzenia niesprawnego lub też bez obowiązującej decyzji wydanej przez UDT lub TDT, która zezwala na wykonanie pracy
 • nie wolno przystępować do pracy po spożyciu alkoholu, a także innych substancji odurzających oraz leków, które zaburzają sprawność psychofizyczną
 • nie wolno stosować niedopasowanych zawiesi lub też zawiesi uszkodzonych
 • nie wolno podnosić ładunków, których ciężar jest większy niż dopuszczalny udźwig – może to spowodować bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia operatora i pracowników na terenie zakładu pracy
 • nie wolno podnosić ładunków, które zlokalizowane są poza zasięgiem rządzenia
 • nie wolno ciągnąć ładunków ukośnie
 • nie wolno podnosić tych ładunków oraz obiektów, które są przytwierdzone do nawierzchni, na przykład przykręcone, przyspawane czy też przymarznięte w okresie zimowym
 • nie wolno przenosić ładunków bezpośrednio nad stanowiskami pracy pracowników lub nad innymi osobami przebywającymi na terenie zakładu pracy
 • nie wolno pozostawiać ładunku na urządzeniu chwytnym bez jego odwieszenia
 • nie wolno przejeżdżać lub najeżdżać na łączniki bezpieczeństwa wózkiem, cięgnikiem lub mostem
 • nie wolno wykorzystywać cięgna linowego jako elementu do podnoszenia ładunków
 • nie wolno stosować zabezpieczeń przed przeciążeniami podczas ważenia ładunków
 • nie wolno przeprowadzać prac konserwacyjnych, na przykład smarowania i czyszczenia urządzenia podczas jego pracy
 • nie wolno samodzielnie przeprowadzać czynności naprawczych lub regulowania urządzenia czy jego elementów w trakcie pracy lub też bez stosownych do tego uprawnień

BLOG