×

Kierowca wózka jezdniowego

Kurs kierowców wózków jezdniowych, umożliwiający zdobycie uprawnień UDT. 

ERGON Ośrodek Doskonalenia Kadr

ERGON Ośrodek Doskonalenia Kadr

ul. Warszawska 58c/47
02-496 Warszawa


tel. kom. 504 010 044, 602 348 088
fax. (22) 478 57 29

e-mail: biuro@bhp-ergon.pl
www.bhp-ergon.pl

ZOBACZ PEŁNE DANE

Opis

Wózki jezdniowe znajdują zastosowanie w transporcie wewnętrznym, umożliwiając przewóz i składowanie ładunków o różnym ciężarze, zazwyczaj z wykorzystaniem palet drewnianych. Korzystają z nich głównie pracownicy fabryk oraz magazynów.

Zgodnie z zaleceniami ustanowionymi przez Ministerstwo Gospodarki, aby zyskać uprawnienia do pracy z nimi, kandydat musi odbyć odpowiedni kurs. Wózki widłowe są pojazdami o napędzie silnikowym. Szkolenie z zakresu ich obsługi uwzględnia zatem część teoretyczną (przekazywanie wiadomości) oraz praktyczną, która odbywa się w pomieszczeniu zamkniętym. W trakcie szkolenia osoba przeprowadzająca je korzysta z materiałów edukacyjnych.

Warunki przyjęcia:

  • ukończona szkoła podstawowa
  • ukończone 18 lat
  • świadectwo lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania w/w zawodu.

Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu a także uprawnienia do obsługi pojazdów. Może także przystąpić do egzaminu państwowego w Urzędzie Dozoru Technicznego.

300-600,00 zł. brutto od osoby
opłata za kurs zależy od liczby uczestników

Zapytania proszę kierować na:

email: biuro@bhp-ergon.pl
tel.: 504010044


BLOG