×

Konserwator dźwigu towarowego z obsługą

Osoby zainteresowanie uzupełnieniem swoich kwalifikacji o uprawnienia konserwatora na dźwigi towarowe z obsługą powinny skorzystać z możliwości odbycia odpowiedniego szkolenia, którego organizacją zajmuje się ERGON.

ERGON Ośrodek Doskonalenia Kadr

ERGON Ośrodek Doskonalenia Kadr

ul. Warszawska 58c/47
02-496 Warszawa


tel. kom. 504 010 044, 602 348 088
fax. (22) 478 57 29

e-mail: biuro@bhp-ergon.pl
www.bhp-ergon.pl

ZOBACZ PEŁNE DANE

Opis

Ośrodek Doskonalenia Kadr z Warszawy zapewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę wykładowców, którzy w sposób interesujący prowadzą zajęcia przygotowujące do egzaminu państwowego przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Program kursu z zakresu uprawnień na dźwigi towarowe z obsługą daje teoretyczne przygotowanie związane z zagadnieniami dotyczącymi m.in.: przepisów o dozorze technicznym, budowie, obsłudze i konserwacji urządzeń, przepisów bhp. Program szkoleń zakłada także zajęcia praktyczne.

Przykładowe komisje certyfikujące

KomisjaPełna nazwa komisji
PSE Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne
SIMP Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich
SEP Stowarzyszenie Elektryków Polskich
SITPS lub SITSpoż Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

Uczestnik szkoleń ma prawo do wyboru komisji egzaminacyjnej.


BLOG