×

Konserwator suwnic

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez UDT oraz uzyskanie kwalifikacji w zakresie konserwacji suwnic.

BEZPIECZNY OPERATOR KURSY I SZKOLENIA

ul. BAZOWA 37/16
86-070 DĄBROWA CHEŁMIŃSKA


tel. kom. 505 280 993

e-mail: biuro@bezpiecznyoperator.pl

ZOBACZ PEŁNE DANE

Opis

Przed przystąpieniem do szkolenia wymagane jest również posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego G1 Eksploatacja do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji dla urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1 kV.

Szkolenia organizujemy dla pojedynczych osób (nabór otwarty), jak i w formie szkoleń zamkniętych dla zorganizowanej grupy pracowników. Szkolenia obejmują zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.

Szkolenia zamknięte prowadzimy na terenie firmy zlecającej szkolenie. Nie wymagamy zebrania odpowiedniej ilości osób, jak również sprzętu do przeprowadzenia szkolenia praktycznego.

Zajmujemy się pełną organizacją egzaminu UDT.


BLOG