×

Konserwator żurawi przenośnych (HDS)

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje jako konserwator żurawi przenośnych.  Wykłady prowadzoną wysoko wykwalifikowani wykładowcy z długoletnim doświadczeniem zawodowy.

ERGON Ośrodek Doskonalenia Kadr

ERGON Ośrodek Doskonalenia Kadr

ul. Warszawska 58c/47
02-496 Warszawa


tel. kom. 504 010 044, 602 348 088
fax. (22) 478 57 29

e-mail: biuro@bhp-ergon.pl
www.bhp-ergon.pl

ZOBACZ PEŁNE DANE

Opis

Program obejmuje m.in. zagadnienia związane z informacjami ogólnymi na temat sterowania, konserwacji, zasadami bhp. Podczas szkoleń szczególny nacisk jest położony na wykorzystanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce. Dzięki temu uczestnicy kursów są bardzo dobrze przygotowani do egzaminu państwowego złożonego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Ukończenie kursu organizowanego przez ERGON daje możliwość przystąpienia do powyższego egzaminu. Uzyskanie pozytywnego wyniku uprawnia do uzyskania stosownego zaświadczenia wydawanego przez UDT, ważnego bezterminowo na terenie kraju oraz poza jego granicami.

Przykładowe komisje certyfikujące

KomisjaPełna nazwa komisji
PSE Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne
SIMP Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich
SEP Stowarzyszenie Elektryków Polskich
SITPS lub SITSpoż Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

Uczestnik szkoleń ma prawo do wyboru komisji egzaminacyjnej


BLOG