×

Kurs hakowego - sygnalisty

Organizujemy szkolenia dla osób starających się o pracę oraz zatrudnionych na stanowisku Hakowy Sygnalista (Hakowego Sygnalisty). Odbycie kursu pozwoli zwiększyć umiejętności zawodowe i kompetencje oraz zyskać cenną wiedzę, niezbędną w pracy z zawiesiami. Szkolenia są przeprowadzane przez wykwalifikowanych i doświadczonych wykładowców.

ERGON Ośrodek Doskonalenia Kadr

ERGON Ośrodek Doskonalenia Kadr

ul. Warszawska 58c/47
02-496 Warszawa


tel. kom. 504 010 044, 602 348 088
fax. (22) 478 57 29

e-mail: biuro@bhp-ergon.pl
www.bhp-ergon.pl

ZOBACZ PEŁNE DANE

Opis

Cele szkolenia na hakowego:

Słuchacze zapoznają się z cechami charakterystycznymi dla sprzętów takich jak wciągarki i wciągniki oraz ich klasyfikacją. Zyskują widzę na temat warunków eksploatacji tych urządzeń, specyfiki wymogów związanych z transportem wewnętrznym, podczas montażu, remontu, prac budowlanych oraz przemieszczania towarów w obrębie magazynów, na placach składowych z wykorzystaniem dźwigów wyposażonych w haki. W ten sposób uczestnicy zwiększają swoje kwalifikacje w związku ze stosowaniem zawiesi transportowych (hakowych).

Kurs składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej.

Program szkolenia:

  1. Ogólne wiadomości
  2. Charakterystyka zawiesi
  3. Elementy zawiesi
  4. Zawiesia specjalnego przeznaczenia
  5. Eksploatacja zawiesi
  6. Zajęcia praktyczne

Organizacja i czas trwania kursu:

Całe szkolenie hakowy (część teoretyczna i praktyczna) trwa 10 godzin lekcyjnych i jest przeprowadzane w ciągu jednego dnia. Jego zakończenie stanowi egzamin wewnętrzny i wydanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie kursu (na podstawie wzoru MEN).

Przykładowe komisje certyfikujące

KomisjaPełna nazwa komisji
PSE Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne
SIMP Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich
SEP Stowarzyszenie Elektryków Polskich
SITPS lub SITSpoż Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

Uczestnik szkoleń ma prawo do wyboru komisji egzaminacyjnej


BLOG