×

Kurs obsługi wózków jezdniowych kategorii II WJO – wózki podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych

Kurs obsługi wózków jezdniowych ma za zadanie przygotować słuchacza do pełnienia obowiązków operatora wózków podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych. 

TARBONUS Sp. z o.o - Oddział w Krakowie

TARBONUS Sp. z o.o - Oddział w Krakowie

ul. Bociana 17
31-231 Kraków

tel. (12) 616 21 30
fax. (12) 616 21 30

e-mail: info.krakow@tarbonus.pl
www.tarbonus.pl

ZOBACZ PEŁNE DANE

Opis

 

Kurs obsługi wózków jezdniowych ma za zadanie przygotować słuchacza do pełnienia obowiązków operatora wózków podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych. Uczestnicy kursu zapoznają się z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi urządzeń, ich budowy, sposobu pracy oraz elementów zabezpieczających. Uczestnicy poznają również technikę transportu ładunków, efektywne i bezpieczne wykonywanie operacji, optymalne wykorzystanie urządzenia.

Po ukończonym szkoleniu uczestnicy, w ustalonym terminie, mają możliwość przystąpienia do egzaminu przeprowadzanego przez komisję UDT. Osoby, które z wynikiem pozytywnym zdadzą egzamin otrzymują zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające zdobyte uprawnienia. Zaświadczenie to, ważne z dokumentem tożsamości, upoważnia do obsługi wózków na terenie Polski.

Grupa docelowa: 

pracownicy delegowani do odbycia kursu przez pracodawców lub osoby pragnące poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe.

Kandydat na operatora musi posiadać:

  • Ukończone 18 lat,
  • Stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków jezdniowych unoszących.

Cel szkolenia: 

celem szkolenia teoretycznego i praktycznego jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych.. Szkolenie pozwoli na zdobycie wiedzy dotyczącej podstawowej budowy wózka, bezpiecznej jego obsługi i eksploatacji, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz optymalnym wykorzystaniu sprzętu.

Czas trwania: 

kurs trwa 40 godzin, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych oraz 15 godzin zajęć praktycznych.

Oferowane formy wsparcia: 

uczestnicy kursów otrzymują książkę „Wózki jezdniowe. Praktyczny poradnik do szkoleń”, wydawnictwa TARBONUS oraz materiały autorskie wykładowców.

Zgłoszenia:

Każda zainteresowana osoba może się zgłosić na kurs dzwoniąc bezpośrednio do Oddziału w Krakowie bądź wysyłając maila.


BLOG