×

Kurs obsługi żurawi przenośnych - HDS

Centrum Podnoszenia Kwalifikacji zaprasza na kurs obsługi żurawi przenośnych HDS z egzaminem UDT. Oferta jest skierowana do klientów indywidualnych oraz grup zorganizowanych.

CPK Osjaków

CPK Osjaków

ul. Targowa 43
98-320 Osjaków


tel. kom. 609 675 721

e-mail: biuro@szkolenia-osjakow.pl
www.szkolenia-osjakow.pl

ZOBACZ PEŁNE DANE

Opis

Prowadzony przez nas kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej w oparciu o uzgodniony z UDT program szkolenia. Omawiane są poniższe zagadnienia oraz wszystkie obowiązujące na egzaminie UDT pytania. Po części teoretycznej prowadzone są zajęcia praktyczne na żurawiu przeładunkowym HDS.

 Wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących UTB

  Udźwig i grupa natężenia pracy

  Pojęcie stateczności urządzenia

  Budowa urządzeń, budowa żurawi, mechanizmy oraz ich budowa i działanie

  Zabezpieczenia

  Wyposażenie - elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne, mechaniczne

 Obsługa

 Współpraca z hakowymi

 Praca w warunkach specyficznych

  Warunki bezpiecznej pracy

  BHP przy obsłudze żurawi przenośnych, niebezpieczne uszkodzenie

  Praktyka

Warto podkreślić, że w ramach uprawnień do obsługi HDS uzyskuje się również uprawnienia do obsługi żurawi przewoźnych i stacjonarnych warsztatowych. Cena kursu w siedzibie CPK wynosi 530 zł z egzaminem UDT. Przedstawicieli grup zorganizowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 609 675 721 lub 


BLOG