×

KURSY NA WÓZKI WIDŁOWE

Zgodnie z zaleceniami ustanowionymi przez Ministra odpowiedzialnego za  gospodarkę, aby zyskać uprawnienia do pracy na wózku widłowym, kandydat musi odbyć odpowiedni kurs oraz zdać egzamin przed komisją UDT. (Od 19 sierpnia 2018 )

ERGON Ośrodek Doskonalenia Kadr

ERGON Ośrodek Doskonalenia Kadr

ul. Warszawska 58c/47
02-496 Warszawa


tel. kom. 504 010 044, 602 348 088
fax. (22) 478 57 29

e-mail: biuro@bhp-ergon.pl
www.bhp-ergon.pl

ZOBACZ PEŁNE DANE

Opis

Wózki widłowe są pojazdami o napędzie silnikowym.(elektrycznym lub spalinowym)

Szkolenie z zakresu ich obsługi uwzględnia zatem część teoretyczną (przekazywanie wiadomości) oraz praktyczną czyli kierowanie wózkiem , która odbywa się w pomieszczeniu zamkniętym.

W trakcie szkolenia osoba przeprowadzająca je korzysta z materiałów edukacyjnych ośrodka uzgodnionych z Urzędem Dozoru Technicznego.

Warunki przyjęcia:

  • ukończona szkoła podstawowa
  • ukończone 18 lat
  • świadectwo lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania w/w zawodu.

Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu a ośrodek organizuje egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego

 


BLOG