×

Kursy operatorów

  • podział podestów ruchomych,
  • podstawowa wiedza z zakresu budowy zwyżek,
  • obowiązki operatora przed przystąpieniem do pracy, w jej trakcie oraz po zakończeniu pracy na podestach ruchomych,
  • BHP – bezpieczne użytkowanie podnośników,
  • podstawowe informacje na temat UDT,
  • zajęcia praktyczne.
Podnosniki.pl

Podnosniki.pl

ul. Kruszyn, Północna 24G
86-014 Sicienko


tel. kom. 662 844 852, 733 377 377

e-mail: info@podnosniki.pl
www.podnosniki.pl

ZOBACZ PEŁNE DANE

Opis

Szkolenia z obsługi podnośników spalinowych, nauka obsługi podnośników elektrycznych, szkolenia z użycia zwyżek wysięgnikowych, nauka eksploatacji zwyżek przegubowo-teleskopowych, szkolenia z obsługi podnośników na przyczepce.

Specjaliści Podnosniki.pl proponują specjalistyczne szkolenia z obsługi podestów ruchomych przejezdnych, do których zaliczamy: podnośniki nożycowe, podnośniki wysięgnikowe (zwyżki przegubowo-teleskopowe, zwyżki teleskopowe), podnośniki na samochodach, podnośniki przewoźne na przyczepce (tzw. pająki). Oferujemy również szkolenia z zakresu obsługi ładowarek teleskopowych. Oferta jest skierowana dla przedsiębiorców i pracowników zajmujących się obsługą wszelkiego rodzaju podestów ruchomych.

Każde szkolenie prowadzone jest przez wykwalifikowanych specjalistów. Kurs kończy się egzaminem w obecności komisji. W jej skład wchodzą przedstawiciele Urzędu Dozoru Technicznego. Zarówno szkolenie z obsługi podestów ruchomych, jak i egzamin, odbywają się na terenie firmy Podnosniki.pl lub ­‑ przy większej liczbie osób – w siedzibie klienta.

  • Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego są niezbędne do pracy przy obsłudze podestów ruchomych.
  • Kandydaci zgłaszający się do kursu powinni mieć:ukończone 18 lat,
  • wykształcenie minimum podstawowe,
  • aktualne badania lekarskie.

BLOG