×

Operator suwnicy ogólnego przeznaczenia sterowanej z poziomu roboczego (w tym bezprzewodowo) Kat. II S

Kurs na operatora suwnicy kat. II S składa się z wykładów i części praktycznej.

Kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

 

TARBONUS Sp. z o.o - Oddział w Krakowie

TARBONUS Sp. z o.o - Oddział w Krakowie

ul. Bociana 17
31-231 Kraków

tel. (12) 616 21 30
fax. (12) 616 21 30

e-mail: info.krakow@tarbonus.pl
www.tarbonus.pl

ZOBACZ PEŁNE DANE

Opis

 

Grupa docelowa: 

  • ukończone 18 lat,
  • stan zdrowia (potwierdzony orzeczeniem lekarskim) umożliwiający obsługę suwnic,
  • dla kat. II S ukończona szkoła podstawowa,
  • miesięczna praktyka przy obsłudze dźwignicy odpowiedniego typu.

Cel szkolenia: 

uzyskanie kwalifikacji zawodowych z zakresu obsługi suwnicy hakowej sterowanej z poziomu roboczego.

Czas trwania: 

32 godz., w tym 26 godz. zajęć teoretycznych i 6 godz. zajęć praktycznych.

Oferowane formy wsparcia: 

każdy uczestnik szkolenia otrzymuje podręcznik „Urządzenia dźwignicowe – suwnice. Praktyczny poradnik do szkoleń” wydawnictwa TARBONUS.

Po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Zgłoszenia:

Każda zainteresowana osoba może się zgłosić na kurs dzwoniąc bezpośrednio do Oddziału w Krakowie lub przesyłając maila.


BLOG