×

Operator wciągników i wciągarek

Przygotowanie do praktycznego i teoretycznego egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie obsługi wciągników i wciągarek.

AGRAMON

AGRAMON

ul. Długosza 67
33-300 Nowy Sącz

tel. (18) 443 78 77
tel. kom. 515 654 888

e-mail: biuro@agramon.pl
www.agramon.pl

ZOBACZ PEŁNE DANE

Opis

CEL KURSU:

Celem kursu jest przygotowanie kandydata do praktycznego i teoretycznego egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie obsługi wciągników i wciągarek.

 

ZAKRES UPRAWNIEŃ:

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik uzyskuje uprawnienia do obsługi wciągników i wciągarek w jednej z następujących kategorii:

  • Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe- kat. [II W]
  • Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe
    -kat. [ I W]

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • wiek: 18 lat
  • wykształcenie min. podstawowe
  • badanie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania czynności operatora wciągników i wciągarek

CZAS TRWANIA: min. 12 godzin


BLOG